T: (+45) 82 82 81 81

Program

Skattelovgivningen ændres hele tiden dels via lovgivningen, dels via de mange tusinde afgørelser, der hvert år træffes på skatteområdet.

Få indblik i den nyeste skattelovgivning og kommende lovinitiativer samt udvalgte nye bekendtgørelser og styresignaler fra Skattestyrelsen og udvalgt ny praksis, herunder ikke-offentliggjorte afgørelser.

2019/2020 vil være et særligt år med aktuel skat, idet regeringsmagten har skiftet, og der er kommet ny skatteminister, hvor den skattemæssige dagsorden er væsentlig ændret, det vil betyde lovændringer.

Allerede på nuværende tidspunkt er der varslet ændringer i satserne for arve-/gaveafgift og ændringer i forhold til beskatning af kapitalindkomst.

Dette kursus er en sammensætning af ny lovgivning og aktuelle skatteretlige emner.

Kurset omfatter udvalg lovgivning vedtaget i folketingsåret 2018/2019 samt relevante nye lovforslag, der bliver fremsat i folketingsåret 2019/20, og nogle aktuelle skatteretlige emner.

Efter deltagelse i kurset kender deltagerne den nyeste, vedtagne skattelovgivning og de seneste skatteretlige problemstillinger, som Skattestyrelsen fokuserer på vedrørende personer, der driver virksomhed i privat regi, og personer, der driver virksomhed i selskabsregi.

Som deltager får du indblik i en række skatteretlige problemstillinger anskuet med praktikerens øjne.

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

 • Udvalgte nye skattelove vedtaget i folketingssamlingen 2018/19, herunder:

 

 • Initiativer mod sort arbejde m.v.
 • Aktiesparekontoloven
 • Afbureaukratisering af forskerskatteordningen
 • Investorfradragslov.
 • Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien
 • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter
 • Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.

 

 

Herudover vil der bliver gennemgået 3 – 4 aktuelle emner, hvor rådgivere typisk har nogle udfordringer, eller hvor Skattestyrelsen aktuelt rejser sager. 

Skattestyrelsen rejser p.t. bl.a. sager om værdiansættelse ved handel med fast ejendom i familieforhold, sager, hvor man ikke mener selskab og hovedaktionær har handlet på markedsvilkår, sager om rette indkomstmodtager og sager om virksomhedsskatteordningen.

 

F.eks.:

 

 • Værdiansættelse af aktiver, når de handles mellem interesseforbundne parter
 • Seneste afgørelser vedrørende virksomhedsskatteordningen
 • Seneste afgørelser vedrørende maskeret udlodning
 • Beskatning af Bitcoins
 • Skattestyrelsens indsatsplan 2019

 

 

Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser

Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. For at tegne et mere nuanceret billede af gældende skatteret inddrager underviserne Partner, advokat (H) Torben Bagge og Senior Tax Manager Jørgen Frausing derfor ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med Skattestyrelsen samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

 

Undervisere

Advokat Torben Bagge
Se underviserens CV

Advokat Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992, uddannet advokat i 1998 og partner i 2001. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Senior Tax Manager Jørgen Frausing
Se underviserens CV

Senior Tax Manager Jørgen Frausing

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

23. oktober 2020
kl. 9.00-16.00
Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign