Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Blandt emner, der kan forventes berørt, er: 

 1. Virksomhedstypens betydning for bestyrelsesarbejdet. Hvilke forskelle er der på bestyrelsesarbejdet i en forening, en offentlig institution og/eller en kommunalbestyrelse, et privat aktieselskab, et andelsselskab? – Har aktionærerne andre roller i forhold til selskabet end at være aktionær?
 2. Lovgrundlag og selskabsdokumenter: overordnet gennemgang af lovregler, vedtægter, forretningsordenen for bestyrelsen, partneraftalen og eventuelle andre dokumenter samt dagsorden, referater, politikker etc.
 3. Hvorledes bør man vægte bestyrelsesarbejdet? Hvor megen tid må gå med økonomisk rapportering, personale/partnerforhold, politikker og andre ”administrative forhold” – i forhold til ”driftsrelevante emner” og holdt op imod emner om forretningsudvikling og strategier?
 4. Det praktiske bestyrelsesarbejde:
  • Introduktion - hvad bør man læse før første bestyrelsesmøde?
  • Bestyrelsens arbejdsform – situationsbestemt
  • Arbejdsgang og materiale
  • Eventuelt arbejde mellem bestyrelsesmøderne
  • Hvilke beslutninger træffer bestyrelsen og hvilke træffes af direktionen?
  • Hvordan "opfører" man sig i bestyrelseslokalet - og udenfor (tavshedspligt mv.)?
  • Bestyrelsesformandens særlige rolle.
  • Hvordan "kommunikerer" man - kommandoveje mv.  Konstruktive forslag/bemærkninger ctr. "kritik"
  • Særlige problematikker for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - forholdet til direktionen og forholdet til kollegerne
 5. Økonomisk rapportering:
  1. Introduktion til læsning af et regnskab - resultatopgørelse, balance, likviditet, afskrivninger, skat, noter mv.
  2. Årsregnskaber, herunder revisionsprotokoller
  3. Perioderegnskaber
  4. Budgetter
  5. Nøgletal
  6. Risici
  7. Investeringsoplæg og særlige projekter
  8. Ansvar og risiko - Bestyrelsesansvarsforsikring

Underviser

Advokat, civiløkonom HD Carl Erik Skovgaard Sørensen
Se underviserens CV

Advokat, civiløkonom HD Carl Erik Skovgaard Sørensen

Carl Erik arbejder primært som bestyrelsesmedlem i erhvervsvirksomheder og med virksomhedsoverdragelser/ M&A. Hans juridiske/økonomiske kombinationsuddannelse gør ham til en ofte benyttet rådgiver for direktioner og bestyrelser, og han har stor erfaring med udarbejdelse af strategier og ledelse på det operationelle og taktiske niveau. Herudover besidder han en bred erfaring indenfor erhvervsret, selskabsret og kontraktsret.

Via sit virke som advokat og en årrække som direktionsassistent og administrerende direktør for en større dansk eksportkoncern er Carl Erik en dreven forhandler.

Han har et bredt kontaktnet og kendskab til mange dele af dansk erhvervsliv.

2. oktober 2017
kl. 9.00-16.00
Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2450,- excl. moms.

Print programmet

Formål:

For dem, der gerne vil i gang, og dem, der er let øvede, men gerne vil have mere bestyrelsesarbejde.  Primært rettet imod bestyrelsesarbejdet i mindre og mellemstore virksomheder og med et stort praktisk islæt.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign