T: (+45) 89 34 35 36

Program

 • Forvaltningsrettens betydning i sagsforberedelsen.
 • Kik myndigheden i kortene og/eller få sagen oplyst: Brug aktindsigten!
 • Har myndighedens sagsbehandlingsfejl betydning?
 • Formelle og materielle mangler ved afgørelsen.
 • Ulovlige afgørelser.
 • Ugyldige afgørelser.
 • Hel eller delvis ugyldighed.
 • Administrativ rekurs: Pligt, form og fremgangsmåde.
 • Kan man undlade rekurs og gå direkte til Folketingets Ombudsmand eller domstolene?
 • Sagsanlægget for/mod den offentlige myndighed.
 • Jura contra politik.
 • Hvem skal sagen anlægges mod?
 • Procesformer: Fuldbyrdelsessøgsmål? Anerkendelsessøgsmål? Straffesag?
 • Hvem skal løfte bevisbyrden?
 • Jus contra skøn.
 • Folketingets Ombudsmand.
 • Andre tilsynsmyndigheder
 • Opsættende virkning?

Underviser

Lektor, cand.jur. Steen Jørgensen
Se underviserens CV

Lektor, cand.jur. Steen Jørgensen

Steen Jørgensen er lektor i offentlig ret og databeskyttelsesret på Aarhus Universitet.

Han har tidligere været juridisk chef i Vejle Kommune, kontorchef i Statsamtet Aarhus, og fuldmægtig i Aarhus Amtskommune. Forud for sine offentlige ansættelser har han praktiseret som advokat.

Han er forfatter til bøger og artikler om forvaltningsretlige emner og har i en lang årrække undervist som ekstern lektor på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole.

Endelig er han formand for beboerklagenævnet i Randers, medlem af Parkeringsklagenævnet, tidligere medlem af Patientskadeankenævnet (nu: Ankenævnet for patientforsikring) og tidligere formand for en jordbrugskommission.  

11. september 2023
kl. 9.00 - 16.00
Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2699,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Både som alment praktiserende advokat og som specialistadvokat kan man bruge forvaltningsretten langt mere aktivt og effektivt end de fleste måske er klar over.

Dette kursus giver dig redskaberne.

 

                                             - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Dudal Webdesign