T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Kurset henvender sig til dig, der har brug for den røde tråd i berigtigelsen af en bolighandel og den tilhørende tinglysning.

Der er tale om praktisk orienteret kursus i bolighandler med tilhørende tinglysningsmæssige udfordringer og ekspeditioner. 

På kurset vil vi komme ind på ændringen af tinglysningsafgifter i forbindelse af tinglysning af pant i tingbogen og i andelsboligbogen. De nye tinglysningsafgifter træder i kraft den 1. juli 2019.

Vi går tæt på berigtigelsen af en bolighandel, herunder gennemgang af diverse funktioner i tinglysningssystemet og i forhold til tinglysningsafgifter.

Vi gennemgår skøder fra A-Z med udfordringer indenfor salgsindberetning, tvangsauktion, bodeling, erklæringer i henhold til erhvervelses- og sommerhusloven samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Vi kommer ind på, hvilke roller og bilag, der skal med i de respektive anmeldelser, og hvem der skal underskrive.

Der vil ligeledes være en gennemgang af sikkerhedsstillelse til ejerforeninger, herunder transporter, underpantsætning og forhøjelser.

Afslutningsvist vil vi gennemgå tinglyste dokumenter med retsanmærkninger, fristlysninger og afvisninger samt frigivelse af købesummen ved bl.a. indeståelser fra pengeinstitut. 

Underviser

Advokat Ulla Zurita
Se underviserens CV

Advokat Ulla Zurita

Ulla Zurita, advokat og partner hos Denlaw Advokater.

Ulla arbejder primært med bolighandler, erhvervshandler, entrepriseret, tinglysningssager samt rets- og voldgiftssager.  

Ulla har siden 1999 undervist i ejendomshandel på grund- og eliteniveau – og siden september 2009 ligeledes undervist i digital tinglysning. Ulla har også været fast underviser på advokatsekretærskolen siden 1999.

1. oktober 2019
kl. 9,00-16,00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Print programmet

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign