Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

KONKURSKARANTÆNE

 

 • Lovgrundlag – historik
 •  Rettighedsfrakendelse
 • Hvad er konkurskarantæne
 • Formålet med konkurskarantæne
 • Betingelser for konkurskarantæne
 • Hvem har kompetencen til at begære konkurskarantæne
 • Tidsfrister for kurators indstilling til skifteretten
 • Personkredsen der kan få konkurskarantæne
 • Koncerner og konkurskarantæne
 • Hvor er grænsen for konkurskarantæne
 • Grovt uforsvarlig forretningsførelse
 • Domme om overtrædelse af bogføringsloven
 • Perioden for konkurskarantæne
 • Virkning af konkurskarantæne
 • Hvad omfattes ikke af konkurskarantæne
 • Sagens gennemførelse
 • Processkrifter
 • Mundtlig forhandling
 • Advokatbeskikkelse
 • Sagsomkostninger
 • Virkning af overtrædelse af konkurskarantæne – hæftelse -straf
 • Registrering – hvem har adgang til registret 

 

GÆLDSSANERING I KONKURS 

 

 • Lovgrundlag
 • Kurators vejledningspligt
 • Grundbetingelser for GS i konkurs
 • Erhvervsmæssig virksomhed
 • Dobbeltsager
 • Kautionsforpligtelser
 • Kurators redegørelse § 231 - indhold og udformning
 • Frist for at søge GS i konkurs
 • Skæringsdag
 • Betingelser og særlige betingelser for GS i konkurs
 • Overtrædelse af bogføringsloven m.v.
 • Husstandsbudget
 • Budget
 • Afdragsperiodens længde
 • Uafklarede økonomiske forhold
 • Forlængelse af afdragsperioden
 • Skyldnerens oplysningspligt
 • Proklama
 • Kendelse om GS i konkurs
 • Omkostninger – vederlag til medhjælper

Underviser

Advokat Ole Larsen
Se underviserens CV

Advokat Ole Larsen

Ole Larsen er partner i Brockstedt-Kaalund København. Han beskæftiger sig med insolvensret, konkursret og rekonstruktioner strafferet og ansættelsesret, og er tilknyttet Sø- og Handelsretten som fast medhjælper. 

Han underviser for Domstolsstyrelsen i konkurs og gældssanering.

Ole Larsen har udgivet bogen "Gæld" om gældssanering på Nyt Nordisk Forlag.

15. maj 2014
kl. 9,00 - 16,00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign