T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Kurset omfatter bl.a. følgende emner:

  • Er en opsigelse nødvendig? Kan situationen stadig reddes?
  • De retlige krav til en saglig opsigelse begrundet i henholdsvis virksomheden og den ansattes forhold, herunder betydningen af advarsler.
  • Opsigelse af medarbejdere med særlig opsigelsesbeskyttelse (ligebehandling, forskelsbehandling/sygdom m.v.)
  • Fratrædelsesaftaler som alternativ til opsigelse.
  • Fritstilling eller ej? Fordele og ulemper og spørgsmål om modregningsadgang m.v.
  • Hvornår kan en bortvisning komme på tale?
  • Konsekvenserne af en opsigelse/bortvisning i forhold til løn, feriepenge, provision og ansættelsesklausuler m.v.
  • Det efterfølgende forløb: forligsforhandlinger, mægling, retssager, nævnsbehandling. Hvem har bevisbyrden?
  • Det økonomiske opgør: løn, feriepenge, godtgørelse, modregningsadgang (anden indtægt/sygedagpenge) m.v.
  • Ordet er dit! Der vil blive afsat tid til at gennemgå særlige problemstillinger og konkrete sager, som kursisterne ønsker at drøfte.

Undervisere

Advokat (H) Mikael Marstal
Se underviserens CV

Advokat (H) Mikael Marstal

Advokat Mikael Marstal (H) er jurist i Energinets myndighedsafdeling og tidligere juridisk chef i Det Faglige Hus.

Han har tidligere undervist på advokatfuldmægtiguddannelsen og været ekstern lektor i civilproces på Syddansk Universitet. Han udgav i 2011 bogen "Lønmodtageres beskyttelse mod opsigelse ved graviditet, barsel og adoption" og i 2013 bogen "Bortvisning - suspension og fritstilling". I 2015 udkom bogen ”Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse” (med advokat Ulrik Mogensen).

 

Advokat Martin Bondesen
Se underviserens CV

Advokat Martin Bondesen

Advokat Martin Bondesen (L) er chefadvokat i Det Faglige Hus og har ansvaret for husets advokatafdeling og de retssager, som føres for de mere end 135.000 medlemmer. Han underviser desuden i erhvervsret på Syddansk Universitet.

6. juni 2019
kl. 9.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Print programmet

Formål:

Alle rådgivere – både advokater og ansatte i offentlige og private stabsfunktioner og organisationer – kommer ud for at skulle rådgive om opsigelser og bortvisninger og forholde sig til det retlige efterspil heraf. Formålet med kurset er at skitsere de juridiske rammer for, hvornår en opsigelse lovligt kan finde sted og ikke mindst identificere faldgruberne. Kurset vil også have fokus på nogle af de konsekvenser af en opsigelse, man skal være særligt opmærksom på samt give gode råd til, hvordan en efterfølgende tvist om berettigelsen af en opsigelse og en bortvisning kan tackles.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign