T: (+45) 89 34 35 36

Program

Kursets hovedvægt lægges på at give deltagerne et indgående kendskab til rekonstruktionsarbejde i praksis med udgangspunkt i reglerne om:

 • Hvornår insolvens foreligger
 • Risiko for ansvar ved ledelse af insolvenstruede virksomheder
 • Hvordan drift af insolvenstruede virksomheder bør tilrettelægges
 • Problemer forbundet ved overdragelse af kriseramte virksomheder
 • Håndtering af interne og eksterne aktører
 • Grundlaget for frivillige gældsordninger
 • De skattemæssige, regnskabsmæssige og selskabsretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmodeller
 • Identifikation af krisen - krisetegn og analyse
 • Regler for drift af insolvenstruede virksomheder
 • De generelle opgaver for ledelse og rekonstruktøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere
 • Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen
 • Rekonstruktionsmodellerne udenretligt og indenretlige efter ny lov - målet med en løsning
 • Tvangsakkord - ligelighedsprincippet, tillidsmænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger
 • Frivillige gældsordninger – singulære/generelle
 • Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering
 • Virksomhedsoverdragelsesmodeller bl.a. søster- og datterselskabsmodeller, virksomhedsoverdragelsesloven, masseafskedigelser
 • Kapitaltilførsel og gældskonvertering
 • Forholdet til de enkelte aktører i en rekonstruktion - panthavere, SKAT, banker, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.
 • Processuelle og materielle regler i konkursloven vedrørende rekonstruktionsbehandling.

Følgende emneområder vil særligt blive berørt på kurset:

 • De senest med Lovforslag nr. 65 – 2020 foreslåede og fuldt ikrafttrådte regler om indenretlig rekonstruktion, herunder
 • Fremskyndet udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond
 • Mulighed for skæring af medarbejderforpligtelser som det i dag gælder i konkurs
 • Mulighed for ”fast track” gennemførsel af virksomhedsoverdragelse for bevarelse af profitable dele af en kriseramt virksomhed
 • Betingelser og grundlag samt proces for forebyggende rekonstruktionsprocedure, således som angivet i Lovforslag 181, der trådte i kraft i 17. juli 2022, herunder
  • På hvilket tidspunkt sandsynligheden for insolvens antages at foreligge?
  • Hvem der kan indgive begæring om forebyggende rekonstruktionsprocedure?
  • Om og da hvornår der etableres fristdag?
  • Samspillet mellem forebyggende rekonstruktionsprocedure og rekonstruktionsbehandling, som vi senest har tilpasset disse regler?
  • Fordele og ulemper ved forebyggende rekonstruktionsprocedure?

Ved inddragelse af cases vil deltagerne aktivt arbejde med rekonstruktionsmodeller.

Underviser

Advokat Carsten Ceutz
Se underviserens CV

Advokat Carsten Ceutz

 

Jeg har mangeårig højt rated erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

Min tilgang til opgaverne er praktisk og forretnings- og løsningsorienteret med et skarpt fokus på at forbedre forretnings- og markedspositionen. Jeg er ikke blot teoretisk meget velfunderet, men også en dygtig strateg.

Jeg begår mig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og kurator, og jeg anvender min ekspertise og gennemslagskraft til at undgå tab af værdier og tab af arbejdspladser.

Jeg repræsenterer finansielle kreditorer med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende fast ejendom og andelsboligforeninger og styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Jeg har lang og indgående erfaring med nødlidende virksomheder samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder, og de formidlinger og kommunikationsopgaver, der i den forbindelse skal til.

Erhvervserfaring

 • Partner, Senior Excellence Manager, 360 Law Firm, Oktober 2022-nu
 • Advokat, Videnpartner, Kirk Larsen & Ascanius, Januar 2020 - September 2022
 • Selvstændig, Juni 2019 – December 2019
 • Advokat, Partner Bech-Bruun, Januar 2001 – Maj 2019
 • Advokat Lind Cadovius, April 1990 – December 2000
 • Advokatfuldmægtig, Advokaterne i Frederiksgade 1 (senere Philip & Partnere), Marts 1987 – Marts 1990
 • EU (tidligere EF) Kommissionen, 1985 – 1986

Hverv og medlemsskaber

 • Medlem, Københavns Advokatforening
 • Medlem, Dansk Foreningen for Insolvensret
 • Formand, Foreningen af Danske Insolvensadvokater
 • Medlem, International Bar Association Insolvency Section

Undervisningserfaring

 • Københavns Universitet – Det Juridiske Fakultet – Ekstern Lektor Tings- og Kreditorret
 • Danske Advokater – Alle tingsretsrelaterede emner og tidligere alle emner for advokatuddannelsen herunder opgaveskrivning, eksaminering og bedømmelse
 • ADVO Kurser – Alle tingsretsrelaterede emner
 • JUC – Alle tingsretsrelaterede emner samt tovholder på Netværk for Insolvensret - https://juc.dk/produkter/netvaerk-i-insolvensret
 • Hertil kommer omfattende formidlingserfaring (på dansk og engelsk) fra et betydeligt antal nationale og internationale tillidshverv og konferencer.
13. november 2023
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2699,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Det er kursets formål at give deltagerne grundlag for at rådgive virksomheder i krise om mulighederne for rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør samt rådgive kreditorer om konsekvenserne af at deltage i en rekonstruktion.

Kurset er målrettet erfarne advokater, jurister, sagsbehandlere og kreditvurderingsmedarbejdere, som gerne vil opdateres på rekonstruktionsbehandling og det insolvensretlige område, som rekonstruktionsbehandling dækker over.                                                                                                    - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Dudal Webdesign