T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Kursus for advokater, advokatfuldmægtige, juridiske sagsbehandlere og virksomhedsjurister, der enten ønsker en grundlæggende indføring i de væsentligste aspekter af selskabsretten, eller ønsker en opdatering på området – alt med en praktisk indfaldsvinkel.

 • ·         Oversigt over selskabslovgivningen og beslægtet lovgivning
 • ·         Oversigt over de forskellige selskabsformer
 • ·         Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
 • ·         Valg af selskabsform
 • ·         Stiftelse af kapitalselskaber, herunder kapitalisering og reelle ejere
 • ·         Ledelse af kapitalselskaber og generalforsamling
 • ·         Kapitalforhøjelser
 • ·         Kapitalafgang, herunder egne kapitalandele
 • ·         Vedtægter og ejeraftaler, herunder samspillet, exit-modeller og håndhævelse af ejeraftaler
 • ·         Kapitalejerlån og selvfinansiering
 • ·         Partnerselskaber
 • ·         Omstruktureringsmuligheder (kort)
 •         Case

Underviser

Advokat (H) Peter M. Andersen
Se underviserens CV

Advokat (H) Peter M. Andersen

Peter M. Andersen har i en lang årrække været beskæftiget hos Bech-Bruun Advokatfirma, heraf 13 år som partner i faggruppen for M&A Corporate. Han har gennem årene beskæftiget sig med stort set alle aspekter af selskabsret, lige fra rådgivning om etablering af virksomhed til større omstruktureringer, stiftelse af SE-selskaber og gennemførelse af grænseoverskridende fusioner.

Herudover har han gennem mere end 17 år undervist i selskabsret i mange forskellige fora for advokatsekretærer, advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, herunder sammen med selskabsretlige professorer, og har desuden udgivet artikler på området.

13. november 2019
kl. 9.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Print programmet

Formål:

Kurset har til formål at give deltagerne en grundig indføring i de selskabsretlige regler og anvendelsen heraf i praksis med fokus på kapitalselskaberne. 

Kurset tager afsæt i den selskabsretlige lovgivning, men har et klart praktisk fokus og indeholder en lang række konkrete cases og eksempler samt opdatering på nyeste praksis fra Erhvervsstyrelsen og Erhvervsankenævnet.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign