T: (+45) 89 34 35 36

Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Ændringsbekendtgørelse nr. 820 af 30. juni 2010

Teknisk sammenskrivning af reglerne

Advokatsamfundets kommentarer til reglerne om efteruddannelse

Advokatsamfundets oversigtsside vedrørende obligatorisk efteruddannelse

Advokatsamfundets vejledning om obligatorisk efteruddannelse

Advokatsamfundets kommentarer vedrørende indberetning af efteruddannelsespoints

Dudal Webdesign