T: (+45) 89 34 35 36

Såfremt et kursus overbookes, refunderes kursusgebyret de senest tilmeldte deltagere, der så vidt muligt vil blive tilbudt deltagelse i et senere kursus vedrørende samme emne.

Det forbeholdes at aflyse underbookede kurser såvel som kurser, som det af andre grunde ikke er muligt eller skønnes rimeligt at gennemføre - alene mod refusion af kursusgebyret.

Kurserne er typisk forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

Såfremt et kursus ikke er forhåndsgodkendt, men af KURSUSUNIVERS udbydes som pointgivende i henhold til reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater, refunderer KURSUSUNIVERS kursusgebyret, men ikke øvrige udgifter (transport, overnatning m.v.) eller eventuelle tab, såfremt kurset efterfølgende ikke godkendes.

Tilmeldingen er personlig, men kan overdrages til en anden person, hvis KURSUSUNIVERS orienteres herom inden kurset. Dette gælder dog ikke kurser, hvor der eventuelt er ydet rabat for personlig deltagelse.

Overlapper flere rabatordninger hinanden, kan kun en af dem benyttes.

Kursusgebyr betales senest 3 uger før kursets afvikling.

Ved framelding senest 3 uger før kursusdagen refunderes kursusgebyret fuldt ud. Ved senere framelding har man ikke krav på refusion - men vi prøver at være så fleksible som muligt.

 

 - 10,9 KB

Dudal Webdesign