T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

1.   Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende - udvalgte problemstillinger

 • ·      Det skatteretlige begreb ”selvstændig erhvervsdrivende”
 • ·      Tre muligheder for skatteberegning
 • ·      Særligt om virksomhedsskatteloven
 • ·      Udlån af midler fra virksomhedsskatteloven

2.    Beskatning af aktionærer i aktie- og anpartsselskaber – udvalgte problemstillinger

 • ·      Beskatning af anparts- og aktieselskaber
 • ·      Beskatning af aktionæren – optimering af vederlaget fra selskabet
 • ·      Maskeret udlodning
 • ·      Rentetilskrivning til aktionærlån – styresignal i 2017

3.    Aktionæren – mellemregning med selskabet

4.   Rundt om de nye ejendomsvurderinger

  1. Ny lovgivning
  2. Værdiansættelse af fast ejendom – udvalgt nyere praksis.

5.    Udvalgt ny lovgivning:

Udvalgte nye skattelove vedtaget i folketingssamlingen 2017/18, herunder:

  1. Ny skattekontrollov
  2. Ny skatteindberetningslov
  3. Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov
  4. Nye regler for aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger
  5. Begrænsning af Skat´s muligheder for at tilbagekalde bindende svar m.v.
  6. Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter
  7. Ændring af forskerskatteordningen
  8. Permanent BoligJobordning
  9. Bedre vilkår for medarbejderaktier
  10. Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger m.v.


 5.    SKATs indsatsplan 2018

  1. Skønsmæssig ansættelse
  2. Fri bil, bolig og sommerbolig
  3. Hobby og rette indkomstmodtager
  4. Maskeret udlodning
  5. Beskatning af udlejning af fast ejendom
  6. Skattefrie godtgørelser
  7. Virksomhedsskatteordningen – sikkerhedsstillelse
  8. Moms

 

Problemstillingerne anskues med praktikerens øjne

Som deltager vil du blive inddraget i undervisningen. De to undervisere svarer løbende på spørgsmål.

Undervejs vil underviserne i betydeligt omfang inddrage ikke-offentliggjorte afgørelser. Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. På mange områder tegner der sig et mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at du er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

Alle deltagere får udleveret et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Undervisere

Advokat Torben Bagge
Se underviserens CV

Advokat Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992, uddannet advokat i 1998 og partner i 2001. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Siden Torben blev leder af skatteafdelingen i 2008, har der været en betydelig vækst i denne, således at afdelingen i dag løbende fører mere end 1.500 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Som følge af skatteafdelingens størrelse besidder TVC Advokatfirma alle nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højt specialiseret bistand. Dette uanset om det omhandler rådgivning eller førelser af sager inden for skat, moms, told og andre afgifter. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Har du eller din virksomhed en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, eller har du fået en henvendelse fra skattemyndighederne, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering af, hvordan man bedst muligt løser problemstillingen – det koster ikke noget at kontakte os. Du skal blot kontakte Torben, så får du et uforpligtende bud på den rette strategi for håndteringen af den konkrete problemstilling. Al erfaring viser, at dette er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Senior Tax Manager Jørgen Frausing
Se underviserens CV

Senior Tax Manager Jørgen Frausing

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

5. november 2019
kl. 9.00 - 16.00
Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Print programmet

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, der ønsker en sådan skatteretlig indsigt, at de er i stand til at forudse mulige skattemæssige faldgruber og muligheder i tilknytning til den rådgivning, de yder til erhvervsklienter.

Personer der driver virksomhed i privat regi

Langt de fleste virksomheder, der drives i privat regi, herunder i interessentskab, partnerselskab, kommanditselskab, beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven. På kurset fokuserer underviserne særligt på de faldgruber, der er for erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsskatteloven. Disse faldgruber skal man som rådgiver have fokus på i den løbende erhvervsretlige rådgivning, herunder særligt de nyeste lovindgreb og praksis på området.

Personer der driver virksomhed i selskabsform

På kurset får du tillige viden om virksomheder, der drives i aktie- og anpartsselskabsform, herunder særligt dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen, da disse ofte giver anledning til skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning. I den forbindelse fokuserer underviserne på, hvilke priser og vilkår, man kan forvente, at SKAT vil acceptere ved sådanne dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen. Der vil tillige være fokus på, hvordan ejerkredsen undgår utilsigtet beskatning af rådighed over selskabets aktiver, eksempelvis biler og boliger. Det vil blive gennemgået, hvordan man bør agere, hvis der er opstået et aktionærlån, så man undgår beskatning af ”varm luft”

Der vil tillige være fokus på de muligheder, der er for skattemæssig optimering for erhvervsdrivende, der driver virksomhed i aktie- og anpartsselskabsform.

Nye Ejendomsvurderinger

Der kommer snart nye ejendom vurderinger, og forventning er generelt, at ejendommene stiger i værdi.

Det betyder at alt lovgivning hvor ejendomsvurderingen indgår skal tilpasses.

Lovgivning er allerede tilpasses på følgende områder:                     

 • ·                Ejendomsvurderingsloven
 • ·                Indefrysning af stigninger i grundskylden
 • ·                Ny vurderingsankenævnsstruktur

Den nuværende ejendomsværdiskattelov og ejendomsskattelov ændres, og der gennemføres en række initiativer, der skal sikre tryghed for boligejerne, bl.a. en rabatordning for nuværende boligejere, en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden.

Herudover kommer der en mulighed for at klage på ejendomsvurderingerne helt tilbage fra 2011.

Disse nye regler bør man kende, således at man kan rådgive sine klienter optimalt.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Dudal Webdesign