T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Nyere lovgivning

Få indblik i den nyeste skattelovgivning og kommende lovinitiativer samt udvalgte nye bekendtgørelser og styresignaler fra Skattestyrelsen og udvalgt ny praksis, herunder ikke-offentliggjorte afgørelser.

Personer, der driver virksomhed i privat regi

Virksomheder, der drives i privat regi, herunder i interessentskab, partnerselskab, kommanditselskab, beskattes i langt de fleste tilfælde efter reglerne i virksomhedsskatteloven.

På kurset fokuserer underviserne særligt på de faldgruber, der er for erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsskatteloven. Disse faldgruber skal man som rådgiver have fokus på i den løbende erhvervsretlige rådgivning, herunder særligt de nyeste lovindgreb og praksis på området. Et eksempel kan være forældrelejligheder der er i virksomhedsskatteordningen.

Personer, der driver virksomhed i selskabsform

På kurset får du tillige viden om virksomheder, der drives i aktie- og anpartsselskabsform, herunder særligt dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen, da disse ofte giver anledning til skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning. I den forbindelse fokuserer underviserne på, hvilke priser og vilkår, man kan forvente, at SKAT vil acceptere ved sådanne dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen. Der vil tillige være fokus på, hvordan ejerkredsen undgår utilsigtet beskatning af rådighed over selskabets aktiver, eksempelvis biler og boliger. Det vil blive gennemgået, hvordan man bør agere, hvis der er opstået et aktionærlån, så man undgår beskatning af ”varm luft”.

Nye ejendomsvurderinger

2021 burde være året hvor de nye ejendomsvurderinger kommer. Det betyder, at der skal være fokus på den stribe af nye love der er kommet i den forbindelse:

Ejendomsvurderingsloven, Indefrysning af stigninger i grundskylden, muligheden for at få lov at betale indefrysningen, Klage over ejendomsvurderingerne helt tilbage fra 2012 og tilbagebetalingsordning

Alle disse nye regler bør man kende, således at man kan rådgive sine klienter optimalt.

Seneste aktuelle nye afgørelser

Seneste aktuelle nye afgørelse er en gennemgang af nogle af de mange afgørelser der hvert år kommer på skatteområdet.

Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser

Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. For at tegne et mere nuanceret billede af gældende skatteret inddrager underviserne derfor ikke-offentliggjort praksis. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med Skattestyrelsen samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.


---------------

En deltager skrev om det seneste kursus med samme undervisere:

"Jeg synes, det var et fremragende kursus med særdeles kompetente undervisere . Der er mange emner at tage fat på i skatteretten, men de udvalgte emner var glimrende valgt, og blev gennemgået ud fra stor viden på området, og med god henvisning til praksis på områderne. Jeg synes man som praktiker også får et godt udbytte med hjem.

Kursusmappen var godt sat sammen, og uden tvivl meget brugbar også efter kursets afholdelse som opslagsværk.

I det hele taget, en inspirerende gennemgang af stoffet, med stor ros til de 2 undervisere".

Undervisere

Advokat Torben Bagge
Se underviserens CV

Advokat Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992, uddannet advokat i 1998 og partner i 2001. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Siden Torben blev leder af skatteafdelingen i 2008, har der været en betydelig vækst i denne, således at afdelingen i dag løbende fører mere end 1.500 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Som følge af skatteafdelingens størrelse besidder TVC Advokatfirma alle nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højt specialiseret bistand. Dette uanset om det omhandler rådgivning eller førelser af sager inden for skat, moms, told og andre afgifter. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Har du eller din virksomhed en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, eller har du fået en henvendelse fra skattemyndighederne, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering af, hvordan man bedst muligt løser problemstillingen – det koster ikke noget at kontakte os. Du skal blot kontakte Torben, så får du et uforpligtende bud på den rette strategi for håndteringen af den konkrete problemstilling. Al erfaring viser, at dette er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Senior Tax Manager Jørgen Frausing
Se underviserens CV

Senior Tax Manager Jørgen Frausing

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

11. november 2022
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Print programmet

Bliv i stand til at forudse de skattemæssige faldgruber og muligheder i tilknytning til den rådgivning, du yder til personer og selskaber. 

 

 - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

  • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
  • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
  • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
  • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
  • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign