T: (+45) 89 34 35 36

Program

Programmet fastlægges endeligt tæt på kursusdatoen.

Programmet vil indtil videre bl.a. tage udgangspunkt i følgende:

Ny lovgivning i Folketingssamling 2 2022/23, herunder:

 • Lovændringer for lønmodtagere:
  • Forhøjelse beskæftigelsesfradraget.
  • Forhøjelse af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.
  • Nedsættelse af topskattesatsen med 7,5 procentpoint for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) op til 750.000 kr. og samtidig forhøjelse af topskattesatsen med 5 procentpoint for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) over 2,5 mio. kr.
 • Lovændring for erhvervsdrivende:
  • Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 10 pct., og
  • ny model for værdiansættelse.
  • Opretholdelse af et forsknings- og udviklingsfradrag.
  • Annullation af den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer (lagerbeskatning).
  • Lovændring vedrørende forlængelse af virkningerne af de nye ejendomsvurderinger for 2020.
  • Lovændring om nedsættelse af afskrivningssatserne for bygninger.
  • Lovændring om fastsættelse af loft over investeringsfradrag.

 Diverse aktuelle temaer.

Problematikken omkring overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående er stadig et tema, og det forventes, at der inden længe kommer et styresignal, der fastlægger praksis. Praksis og styresignalet gennemgås.

"Rette indkomstmodtager" er stadig en problemstilling, som rådgivere skal tage alvorligt.

Seneste nyt vedrørende virksomheder, der drives i privat regi.

Udvalgte nye afgørelser.

 

Undervisere

Advokat Torben Bagge
Se underviserens CV

Advokat Torben Bagge

Torben Bagge er advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsret. Han blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992, uddannet advokat i 1998 og partner i 2001. Torben bistår virksomheder, privatpersoner og professionelle rådgivere med førelsen af skatte-, moms- og afgiftssager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Herudover har han bred erfaring med rådgivning vedrørende en lang række skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.

Torben er herudover forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er Torben medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Siden Torben blev leder af skatteafdelingen i 2008, har der været en betydelig vækst i denne, således at afdelingen i dag løbende fører mere end 1.500 skatte- og afgiftsager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Som følge af skatteafdelingens størrelse besidder TVC Advokatfirma alle nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højt specialiseret bistand. Dette uanset om det omhandler rådgivning eller førelser af sager inden for skat, moms, told og andre afgifter. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Har du eller din virksomhed en skatte- eller afgiftsmæssig problemstilling, eller har du fået en henvendelse fra skattemyndighederne, er det vigtigt, at den bliver håndteret korrekt. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering af, hvordan man bedst muligt løser problemstillingen – det koster ikke noget at kontakte os. Du skal blot kontakte Torben, så får du et uforpligtende bud på den rette strategi for håndteringen af den konkrete problemstilling. Al erfaring viser, at dette er afgørende for at opnå det bedst mulige resultat.

Senior Tax Manager Jørgen Frausing
Se underviserens CV

Senior Tax Manager Jørgen Frausing

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

3. oktober 2023
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2699,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

 - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Dudal Webdesign