T: (+45) 82 82 81 81

Program

Gennemgangen tager udgangspunkt i de nyeste domme, og der gives en grundig gennemgang af de lovændringer, der trådte i kraft den 1. juli 2020. Endvidere orienteres om lovforslaget om sammenskrivning af lejelovene ud fra dets aktuelle status.

Problemstillinger som vil blive behandlet er fx: 

  • Indflytningssyn
  • Indgåelse af lejeaftaler – herunder kommunikation mellem udlejer og lejer
  • Lejers brugsret
  • Udlejers misligholdelse
  • Bevisforhold og bevisførelse i sager om lejefastsættelse og lejeregulering
  • Opsigelser, tidsbegrænsede lejemål mm.
  • Ophævelser – betalingsmisligholdelse, overtrædelse af god skik og orden, fogedsagens behandling
  • Processpørgsmål i øvrigt – huslejenævn, boligret
  • Fraflytninger – fraflytningssyn, reklamation og istandsættelse
  • Helt aktuelle nye domme og lovændringer mv.

Underviser

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg
Se underviserens CV

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg

Jakob Juul-Sandberg er ansat som videnadvokat hos Focus Advokater P/S i Odense, hvor han bl.a. rådgiver om lejeret i forbindelse med transaktioner og tvister.

Han har mere end 15 års undervisningserfaring og underviser i dag i lejeret på bl.a. Syddansk Universitet, hvor han tidligere har været ansat på fuld tid senest som professor MSO fra 2015-2019. Han har udgivet en række publikationer om lejeretlige problemstillinger, herunder ph.d.-afhandlingen »Det lejedes værdi«, og en række artikler i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Jakob har tidligere i en kortere periode været konstitueret som byretsdommer ved Retten i Odense.

Jakob Juul-Sandberg er endvidere siden 2013 formand i Randers Huslejenævn.

 

1. marts 2021
kl. 9,00 - 16,00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Formål:

På kurset gives deltageren en gennemgang af nyeste retspraksis og lovgivning inden for boliglejeretten af relevans for praktikeren, således at deltageren, der har et generelt kendskab til lejeret i forvejen, bliver opdateret.

Kurset kan stå alene eller være et supplement til tidligere afholdte kurser i boliglejeret.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign