T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

 • Myndigheden som procespart – styrker og svagheder.
 • Aktindsigt og indsigt efter Databeskyttelsesforordningen: Den private parts retsstilling er gennem de seneste år blevet forbedret på flere punkter. Det gælder både, når det drejer sig om indsigt i enkeltsager og hele sagsområder.
 • Fejl i myndighedens sagsbehandling: Hvilke mulige fejl skal man være opmærksom på, og hvad betyder de hver især? - Kan myndigheden tabe sagen alene på grund af fejl i sagsbehandlingen?
 • Når myndighedens afgørelse er ”anfægtelig”: - Er afgørelsen eventuelt ulovlig eller ugyldig? - Hvilken betydning har ulovlighed/ugyldighed?
 • Tilrettelæggelse af processen mod myndigheden: Civilt søgsmål eller straffesag? Kan man vælge? - Hvornår skal man overveje syn og skøn og/eller indhentelse af sagkyndige erklæringer? - Formulering af påstande og betydningen heraf.
 • Administrativ rekurs og det kommunale tilsyn: Skal man bruge rekursen og/eller andre klagemuligheder? - Hvad sker der, hvis man ikke benytter en rekursmulighed?
 • Folketingets Ombudsmand: Hvem kan klage til ombudsmanden, og hvornår skal man overveje at klage? - Hvad kan man få ud af at klage til ombudsmanden?
 • Opsamling

Underviser

Lektor, cand.jur. Steen Jørgensen
Se underviserens CV

Lektor, cand.jur. Steen Jørgensen

Steen Jørgensen er lektor i offentlig ret og databeskyttelsesret på Aarhus Universitet.

Han har tidligere været juridisk chef i Vejle Kommune, kontorchef i Statsamtet Aarhus, og fuldmægtig i Aarhus Amtskommune. Forud for sine offentlige ansættelser har han praktiseret som advokat.

Han er forfatter til bøger og artikler om forvaltningsretlige emner og har i en lang årrække undervist som ekstern lektor på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole.

Endelig er han formand for beboerklagenævnet i Randers, medlem af Parkeringsklagenævnet, tidligere medlem af Patientskadeankenævnet (nu: Ankenævnet for patientforsikring) og tidligere formand for en jordbrugskommission.  

7. februar 2019
kl. 9.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Print programmet

Den offentlige myndighed har både styrker og svagheder, når den optræder som procespart. Blandt styrkerne kan nævnes myndighedens ressourcer; blandt svaghederne kan fremhæves, at den offentlige myndighed på mange måder arbejder som en ”åben bog”. Denne svaghed er ikke blevet mindre som følge af de ændringer, der indenfor de seneste år er sket i reglerne på aktindsigtsområdet. En udnyttelse af disse regler vil oftest kunne give værdifuld indsigt i både sagen og hele sagsområder.

Endvidere sættes der via en gennemgang af udvalgte domme fokus på en række typiske fejl og mangler og deres betydning. Endelig vil der blive fokuseret på processens tilrettelæggelse og betydningen af formuleringen af påstandene.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign