Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

  • Myndigheden som procespart – styrker og svagheder.
  • Aktindsigt og indsigt efter Databeskyttelsesforordningen: Den private parts retsstilling er gennem de seneste år blevet forbedret på flere punkter. Det gælder både, når det drejer sig om indsigt i enkeltsager og hele sagsområder.
  • Fejl i myndighedens sagsbehandling: Hvilke mulige fejl skal man være opmærksom på, og hvad betyder de hver især? - Kan myndigheden tabe sagen alene på grund af fejl i sagsbehandlingen?
  • Når myndighedens afgørelse er ”anfægtelig”: - Er afgørelsen eventuelt ulovlig eller ugyldig? - Hvilken betydning har ulovlighed/ugyldighed?
  • Tilrettelæggelse af processen mod myndigheden: Civilt søgsmål eller straffesag? Kan man vælge? - Hvornår skal man overveje syn og skøn og/eller indhentelse af sagkyndige erklæringer? - Formulering af påstande og betydningen heraf.
  • Administrativ rekurs og det kommunale tilsyn: Skal man bruge rekursen og/eller andre klagemuligheder? - Hvad sker der, hvis man ikke benytter en rekursmulighed?
  • Folketingets Ombudsmand: Hvem kan klage til ombudsmanden, og hvornår skal man overveje at klage? - Hvad kan man få ud af at klage til ombudsmanden?
  • Opsamling

Underviser

Juridisk chef Steen Jørgensen
Se underviserens CV

Juridisk chef Steen Jørgensen

Steen Jørgensen er juridisk chef i Vejle Kommune. Han har tidligere praktiseret som advokat, fungeret som jurist hos Århus Amt og som kontorchef hos Statsamtet Aarhus. Han har udgivet bøger og artikler om forvaltningsretlige emner og i en lang årrække undervist, herunder som ekstern lektor på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole.

9. oktober 2019
kl. 9.00-16.00
Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Print programmet

Formål:

Den offentlige myndighed har både styrker og svagheder, når den optræder som procespart. Blandt styrkerne kan nævnes myndighedens ressourcer; blandt svaghederne kan fremhæves, at den offentlige myndighed på mange måder arbejder som en ”åben bog”. Denne svaghed er ikke blevet mindre som følge af de ændringer, der indenfor de seneste år er sket i reglerne på aktindsigtsområdet. En udnyttelse af disse regler vil oftest kunne give værdifuld indsigt i både sagen og hele sagsområder.

Endvidere sættes der via en gennemgang af udvalgte domme fokus på en række typiske fejl og mangler og deres betydning. Endelig vil der blive fokuseret på processens tilrettelæggelse og betydningen af formuleringen af påstandene.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign