T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Kurset vil fokusere på udvalgte emner inden for insolvensretten, blandt andet:

KONKURS

 • Fristdag
 • Tilbagekaldelse/afværge
 • Hæftelse for omkostninger
 • Kuratorvalg
 • Opgivelse af krav
 • Omstødelige betalinger
 • Indtræden i løbende kontraktforhold
 • Erstatning for tab ved drift ud over håbløshedstidspunktet
 • Strafferetlig risiko

KONKURS og KONTRAKTER

 • Områder hvor kreditorer kan stilles bedre

REKONSTRUKTION

 • Reglerne om anmeldt betalingsstandsning og tvangsakkord er ophævet og erstattet af et samlet regelsæt om ”Rekonstruktion”
 • Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor
 • Skyldneren kan ikke bakke ud af processen
 • Reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler og omstødelse anvendes allerede i løbet af processen
 • Mulighed for at fastsætte værdien af alle underpantsatte aktiver, bortset fra fast ejendom
 • Tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse
 • Mulighed for gældsbortfald
 • Lempede vedtagelsesregler

TVANGSOPLØSNING

 • Frivillig likvidation:  Generelle regler
 • Tvangsopløsning:  Generelle regler
 • Erklæringsopløsning
 • Genoptagelse:
 • Overgang til konkurs
 • Farlige rådgivningsfejl

UDENRETLIG REKONSTRUKTION

 • Hvilkemuligheder findes

KONKURSKARANTÆNE 

 • Rettighedsfrakendelse
 • Hvad er konkurskarantæne
 • Formålet med konkurskarantæne
 • Betingelser for konkurskarantæne
 • Hvem har kompetencen til at begære konkurskarantæne
 • Personkredsen der kan få konkurskarantæne
 • Hvor er grænsen for konkurskarantæne
 • Groft uforsvarlig forretningsførelse
 • Domme om overtrædelse af bogføringsloven
 • Virkning af konkurskarantæne
 • Hvad omfattes ikke af konkurskarantæne
 • Sagens gennemførelse
 • Virkning af overtrædelse af konkurskarantæne – hæftelse -straf
 • Registrering – hvem har adgang til registret 
 • Gennemgang af retspraksis

 GÆLDSSANERING I KONKURS  

 • Grundbetingelser for GS i konkurs
 • Erhvervsmæssig virksomhed
 • Dobbeltsager
 • Kautionsforpligtelser
 • Kurators redegørelse § 231 - indhold og udformning
 • Frist for at søge GS i konkurs
 • Skæringsdag
 • Betingelser og særlige betingelser for GS i konkurs
 • Overtrædelse af bogføringsloven m.v.
 • Husstandsbudget
 • Budget
 • Afdragsperiodens længde

LØNMODTAGERES RETSSTILLING

 • Konkurs
 • Rekonstruktion

VIRKSOMHEDSPANT

 • Stiftelse
 • Hvilke aktivtyper
 • Tiltrædelse af pantet
 • Omstødelse
 • Overdragelse

Underviser

Advokat Ole Larsen
Se underviserens CV

Advokat Ole Larsen

Ole Larsen er partner i Brockstedt-Kaalund København. Han beskæftiger sig med insolvensret, konkursret og rekonstruktioner strafferet og ansættelsesret, og er tilknyttet Sø- og Handelsretten som fast medhjælper. 

Han underviser for Domstolsstyrelsen i konkurs og gældssanering.

Ole Larsen har udgivet bogen "Gæld" om gældssanering på Nyt Nordisk Forlag.

6. juni 2016
kl. 9.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet
Et kursus for dig, som måske arbejder med generel erhvervsret, retssager eller inkasso og ikke har insolvensretten som dit hovedområde - men kunne have glæde af et (ajourført) overblik.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign