T: (+45) 89 34 35 36

Program

På kurset forventes følgende emner at blive gennemgået:

 • Ændringer mellem AB 92 og AB 18
 • Effektiv planlægning
 • Hovedtidsplaner og arbejdstidsplaner
 • Kvalitetssikring og mangler
 • Ændring af opgaven/arbejdet
 • Nye tvistløsningssystemer
  • Hurtig afgørelse
  • Løsningstrappe
 • Digitale byggeprocesser
 • Direkte krav
 • Hvornår foreligger der en mangel?
 • Hvordan mangler påberåbes og bevissikres bedst muligt
 • Ansvarsbegrænsninger
 • Reklamation
 • Manglernes betydning i forbindelse med byggeriets aflevering
 • Entreprenørens afhjælpningspligt
 • Ophør af entreprenørens mangelansvar
 • Hvornår foreligger der ekstraarbejder, og hvordan får entreprenøren betaling for det?
 • Bevisbyrden for ekstraarbejde
 • Under hvilke omstændigheder kan entreprenøren miste retten til ekstraarbejde?
 • Ansvarspådragende forsinkelse
 • Tidsfristforlængelse
 • Dagbøder
 • Forcering
 • Gennemgang af, hvorledes man løser tvister i forhold til mangler, ekstraarbejde og forsinkelse.
 • Voldgiftspraksis

Underviser

Advokat Simon Heising
Se underviserens CV

Advokat Simon Heising

Simon Heising er advokat hos Nexus Advokater.

Han har igennem flere år specialiseret sig i rådgivning om entrepriseret, forsikringsret og fast ejendom, og fører sager herom ved retterne og voldgiftsnævn. Han beskæftiger sig endvidere med generel rådgivning omkring erhvervslivets forhold.

Derudover underviser Simon Heising løbende ved Forsikringsakademiet, Byggecentrum og JUC, blandt andet i kurserne ABR 18, AB 18, ABT 18, AB Forbruger, Entrepriseret, Byggeriets kontrakter, køb og salg af fast ejendom, Syn og skøn, Graveskader, Obligatoriske efteruddannelseskurser for beskikkede bygningssagkyndige samt Ejerskifteforsikring for specialister.

23. marts 2022
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

På dette kursus vil Simon Heising fra Nexus Advokater gå i dybden med AB 18, som er blevet anvendt siden januar 2019.

Kurset vil give dig et indblik i de nye juridiske regler, som regulerer udbud og forholdet mellem bygherren og entreprenøren under og efter byggeprocessen. På kurset vil også faldgruber gennemgås, og du vil blive godt klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

VIGTIGT OM KURSUSMATERIALE

På din personlige kursusside kan du downloade kursusmaterialet, typisk senest 1 uge før kursusdagen. Du får ligeledes kursusmaterialet fremsendt pr. e-mail.

Du kan så vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materiale to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har dog også mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit brugernavn og password.

Dudal Webdesign