T: (+45) 82 82 81 81

Program

 • Hvad kan man som advokat bruge forvaltningsretten til?
 • Aktindsigt efter forvaltningsloven, offentlighedsloven, særlovene og indsigt efter databeskyttelsesforordningen.
 • Sagsbehandlingsreglerne med særlig fokus på inhabilitet, partshøring, begrundelse: Hvilken betydning har det, hvis der er fejl i myndighedens sagsbehandling?
 • Hvornår er en afgørelse lovlig?
 • Formelle og materielle mangler ved en afgørelse.
 • Hvornår er en afgørelse ulovlig?
 • Hvornår er en afgørelse ugyldig?
 • Kan en afgørelse være delvist ugyldig?
 • Betydningen af ulovlighed og ugyldighed?
 • Administrativ rekurs: Fordele og ulemper.
 • Er der risiko forbundet med at udnytte rekursen?
 • Konsekvenser af at undlade at benytte rekursen.
 • Rekurs som procesforudsætning.
 • Sagsanlæg mod den offentlige myndighed.
 • Procesformer. Bevisbyrdebetragtninger. Jus contra skøn.
 • Straffesag eller civil sag?
 • Folketingets Ombudsmand og andre tilsynsmyndigheder. - Er de værd at overveje? Opsættende virkning?

Underviser

Juridisk chef Steen Jørgensen
Se underviserens CV

Juridisk chef Steen Jørgensen

Steen Jørgensen er juridisk chef i Vejle Kommune. Han har tidligere praktiseret som advokat, fungeret som jurist hos Århus Amt og som kontorchef hos Statsamtet Aarhus. Han har udgivet bøger og artikler om forvaltningsretlige emner og i en lang årrække undervist, herunder som ekstern lektor på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole.

3. december 2020
kl. 9.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign