T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

 • Hvad kan man som advokat bruge forvaltningsretten til?
 • Aktindsigt efter forvaltningsloven, offentlighedsloven, særlovene og indsigt efter databeskyttelsesforordningen.
 • Sagsbehandlingsreglerne med særlig fokus på inhabilitet, partshøring, begrundelse: Hvilken betydning har det, hvis der er fejl i myndighedens sagsbehandling?
 • Hvornår er en afgørelse lovlig?
 • Formelle og materielle mangler ved en afgørelse.
 • Hvornår er en afgørelse ulovlig?
 • Hvornår er en afgørelse ugyldig?
 • Kan en afgørelse være delvist ugyldig?
 • Betydningen af ulovlighed og ugyldighed?
 • Administrativ rekurs: Fordele og ulemper.
 • Er der risiko forbundet med at udnytte rekursen?
 • Konsekvenser af at undlade at benytte rekursen.
 • Rekurs som procesforudsætning.
 • Sagsanlæg mod den offentlige myndighed.
 • Procesformer. Bevisbyrdebetragtninger. Jus contra skøn.
 • Straffesag eller civil sag?
 • Folketingets Ombudsmand og andre tilsynsmyndigheder. - Er de værd at overveje? Opsættende virkning?

Underviser

Lektor, cand.jur. Steen Jørgensen
Se underviserens CV

Lektor, cand.jur. Steen Jørgensen

Steen Jørgensen er lektor i offentlig ret og databeskyttelsesret på Aarhus Universitet.

Han har tidligere været juridisk chef i Vejle Kommune, kontorchef i Statsamtet Aarhus, og fuldmægtig i Aarhus Amtskommune. Forud for sine offentlige ansættelser har han praktiseret som advokat.

Han er forfatter til bøger og artikler om forvaltningsretlige emner og har i en lang årrække undervist som ekstern lektor på Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Forvaltningshøjskole.

Endelig er han formand for beboerklagenævnet i Randers, medlem af Parkeringsklagenævnet, tidligere medlem af Patientskadeankenævnet (nu: Ankenævnet for patientforsikring) og tidligere formand for en jordbrugskommission.  

4. oktober 2021
kl. 9.00 - 16.00
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Print programmet

 - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign