Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
 
T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

 

 • Lovgrundlag
 • Den nye databeskyttelseslov
 • Gældssanering – karakteristika
 • Gældssaneringsprocessen
 • Betingelser for at opnå gældssanering
 • Realisation af aktiver
 • Håndtering af pantsatte aktiver
 • Pensionsordninger i gældssanering
 • Skæringsdato – ændring af skæringsdag – nyere restskatter
 • Præklusivt proklama – hvornår kan en fordring genopstå
 • Bestridte fordringer
 • Betingede fordringer
 • Småfordringer
 • Omkostninger
 • Kreditormødet
 • Husstandsprincippet - bekendtgørelsen
 • Budget – enlige – samlevende – børn
 • Misligholdelse
 • Genoptagelse
 • Gældssanering i konkurs -  dobbeltsager – skæringsdato – afdragsperioden
 • Relation mellem konkurskarantæne og mulighed for gældssanering

Dette er hovedpunkterne, hvorudfra der vil blive undervist med udgangspunkt i, at deltagerne alle er rutineret i gældssanering.

Undervisningen vil i videst muligt omfang foregå som udveksling i en ERFA-gruppe

Underviser

Advokat Ole Larsen
Se underviserens CV

Advokat Ole Larsen

Ole Larsen er partner i Brockstedt-Kaalund København. Han beskæftiger sig med insolvensret, konkursret og rekonstruktioner strafferet og ansættelsesret, og er tilknyttet Sø- og Handelsretten som fast medhjælper. 

Han underviser for Domstolsstyrelsen i konkurs og gældssanering.

Ole Larsen har udgivet bogen "Gæld" om gældssanering på Nyt Nordisk Forlag.

25. marts 2019
kl. 9.00-16.00
Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Print programmet

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign