T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

 • Generelle regler for opgørelse af skattepligtig indkomst, herunder periodisering af indtægter og udgifter samt skattemæssige afskrivninger
 • Særlige forhold vedrørende interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber
 • Optimering af skattebetalingen via virksomhedsordning og kapitalafkastordning
 • Beskatning af kapitalgevinster vedrørende virksomhedens aktiver såvel løbende som i forbindelse med afståelse af virksomhed
 • Mulighed for skattemæssig succession vedrørende handel med personlige virksomheder og virksomheder i selskabsform
 • Selskabsbeskatning i overbliksform, herunder beskatning af udbytter og salg af aktier
 • Omdannelse af personlig virksomhed til selskab
 • Omstrukturering af selskaber via skattefri aktieombytning, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver
 • Opgørelse af indkomsten på koncernniveau via reglerne om sambeskatning, herunder reglerne om skattebetaling og hæftelse for skatterne
 • Likvidation og opløsning af selskaber

Undervisere

Seniorkonsulent Niels Jørgen Kristensen
Se underviserens CV

Seniorkonsulent Niels Jørgen Kristensen

Niels Jørgen Kristensen er seniorkonsulent hos Deloitte.

Han er uddannet skatterevisor med en overbygning som Master i Skat. Mange års erfaring indenfor stort set hele skatteområdet, men i dag med fokus på skat i såvel personlige virksomheder som i selskaber, herunder omstrukturering, rekonstruktion og beskatning af værdipapirer. Endvidere specialområde med skattemæssige forhold i dødsboer og konkursboer.

Har ca. 25 års erfaring med undervisning af både skattemyndighedernes medarbejdere og af rådgivere.

Skattepartner Ole Møller Lauritzen
Se underviserens CV

Skattepartner Ole Møller Lauritzen

Ole Møller Lauritzen er skattepartner hos Deloitte.

27. november 2013
kl. 9,00 - 16,00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet
At give deltagerne indsigt i de grundlæggende skattemæssige regler for beskatning af såvel personligt erhvervsdrivende som virksomheder i selskabsform. Fokus vil være rettet mod forhold, der har betydning i relation til bl.a. valg af virksomhedens struktur, herunder omstruk-tureringer, og dette valgs betydning i forbindelse med bl.a. overdragelse af virksomheden. Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst under hensyntagen til korrekt periodisering og mulighederne for at nedbringe indkomsten via skattemæssige af- og nedskrivninger samt for personlige virksomheder i øvrigt at kunne disponere sin skattebetaling via virksomhedsord-ningen/kapitalafkastordningen ? Er der nogen særregler for beskatning, når man driver virksomheden i interessentskabsform, som kommanditselskab eller som partnerselskab? Hvordan beskattes kapitalgevinster undervejs i virksomhedens levetid og hvorledes forholder man sig i tilfælde af køb/salg af personlig virksomhed? Kan der med fordel anvendes de skattemæssige regler for succession? Har berigtigelsen nogen betydning for den skatte-mæssige behandling? Hvorfor skal den personlige virksomhed omdannes skattefrit og hvad skal man være op-mærksom på? Hvordan opnås en hensigtsmæssig koncernstruktur via omstruktureringer og sambeskatning? Skatteprocessuelle forhold vil blive inddraget undervejs i det omfang det findes relevant.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign