T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

 • Kreditorbegæring kontra egenbegæring. Grænserne for habilitet i lyset af V.L.K. 21. december 2020 i kære 6. afd. B-0562-20.
 • Sikring af aktiver og øvrige opgaver umiddelbart efter afsigelse af konkursdekret. Sikring af bevis ved mødereferat til skyldneren.
 • R75 - faldgruber ved personlige konkurser, hvor der kan være flere R75, hvilket kan snyde.
 • R75 som kurators arbejdsredskab og risiko for ansvar.
 • Vurderingsrapport ved anerkendt vurderingsvirksomhed. Må ikke spares!
 • Tjekliste for aktivsikring (R75, årsrapport, retsbog, kontoudskrifter, besigtigelse og “omstændighederne i øvrigt”).
 • Ansatte. Fritstil ikke blindt og automatisk, men husk 2-ugers-reglen i § 63, stk. 2: (“Afgiver boet først senere erklæring om ikke at ville indtræde, er kravet for tiden fra dekretets afsigelse til boets erklæring massekrav.")
 • Lejekontrakter. Denunciation, vurdering af indtræden og risiko derfor.
 • Leasingkontrakter. Friværdi og risiko for indtræden.
 • Debitorer - sondringen mellem debitorer og igangværende arbejder. Taktiske overvejelser for at undgå uberettigede indsigelser og uberettigede modkrav. Vigtigheden af hurtigt at sikre udskrift af debitor-kontokort fra bogholderiet (seneste status) og sammenholde den med bankkonti og seneste årsrapport. Ofte forsøger skyldneren at dirigere pengene til en anden konto - modtræk hertil.
 • Manglende bogføring. Kurators bevissikring, samt hvilke påkrav manglende bogføring mest oplagt giver anledning til.
 • Årsrapporten - værktøj til at rette krav ved manglende bogføring og i øvrigt.
 • Editionsbegæringer. Et meget simpelt værktøj som vist ofte overses.
 • Gennemgang af regnskabsmateriale. Det forventes, at kurator selv forsøger at skaffe adgang til de gængse online regnskabsprogrammer (E-conomic, Dinero, Billys Billing mv.), hvis kurator får kendskab til, at de benyttes, drøftelse heraf, kuratoradgang mv.
 • Kort om fyldestgørelse af særlige rettigheder - de væsentligste faldgruber. Systematikken i konkurslovens kapitel 9, betingelserne for kurators beskyttelse i § 83. Pant, herunder virksomhedspant og fordringspant.
 • Ejendomme. Tinglysning, denunciation til lejere, salg. Vigtigheden af honoraraftaler med panthaver (“kurators håndtering af pantsatte aktiver skal omkostningsmæssigt være neutralt for de almindelige kreditorer”), hovedprincipperne i “freeze-reglen” i konkurslovens § 85.
 • Kort om omstødelse kontra anlæg af sag om erstatningsansvar, herunder betydning for værneting (Retsplejelovens § 243 som undtagelse til hovedreglen om sagsøgtes hjemting: Sager, hvorunder der påstås straf, erstatning eller oprejsning i anledning af retskrænkelser, kan anlægges ved retten på det sted, hvor retskrænkelsen er foregået).
 • Overdragelse og opgivelse af konkursboets krav. Sådan bør det håndteres og Højesterets praksis herom, konkurslovens § 137.
 • DFIM - sådan undgår du deres irriterende krav om dagsgebyr.
 • Konkursboet som procespart. Faldgruber ved værneting.
 • Kort om fordringsprøvelse.
 • Vejledning om gældssanering til skyldneren ved personlig konkurs - gør det evt. i starten, så det er klaret.
 • “Vores bedste tips til hinanden”. Her deler vi faldgruber vi er stødt på, og kurset er i høj grad tænkt som et ligeværdigt og tilbagevendende forum, hvor vi fortroligt drøfter faldgruber og erfaringer.

Hvis tiden tillader det vil vi også kort berøre følgende:

 • Kort om boregnskaber.
 • Udlodning.
 • Kort om konkurskarantæne - status og rækkevidden af Højesterets kendelse af 22. august 2018.

Underviser

Advokat (H), ekstern lektor Morten Bjerregaard
Se underviserens CV

Advokat (H), ekstern lektor Morten Bjerregaard

Advokat Morten Bjerregaard har drevet Bjerregaard Advokatfirma siden 2007. Han beskæftiger sig udelukkende med konkurs og erstatningssager om ledelsesansvar og er løbende kurator i ca. 100 konkursboer, Han har en fortid hos bl.a. Kammeradvokaten og Kromann Reumert.

Morten Bjerregaard har Møderet for Højesteret, er medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel og er ekstern lektor i konkursret på Aarhus Universitet samt underviser nogle af Gældsstyrelsens juridiske medarbejdere. Han har desuden ført og fører erstatningssagerne i kølvandet på Qudos Insurance A/S, Hellerup Finans A/S, Hesalight A/S m.fl.

 

27. april 2022
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Print programmet

Dette kursus er for dig, som arbejder med konkurs i praksis, enten som kurator, medarbejder i et advokatfirma, hos Gældsstyrelsen eller i skifteretten.

På kurset gennemgår vi, hvordan et konkursbo behandles fra start til slut med fokus på de emner, som ofte volder flest udfordringer i praksis - faldgruberne.

Kurset er derfor også for den erfarne konkursadvokat, idet der vil være rig mulighed for sparring om nogle af de mest forekommende praktiske problemstillinger. Et programpunkt er “vores bedste tips til hinanden”.

Nyere medlemmer af Gældsstyrelsens Advokatpanel og medarbejdere hos Gældsstyrelsen og skifteretten vil få indblik i den praktiske konkursbehandling fra kurators perspektiv fra start til slut.

 

 - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign