T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

På kurset gives en oversigt over reglerne for lejefastsættelse og lejeregulering i beboelseslejemål, således at deltageren vil blive i stand til at identificere de relevante problemstillinger relateret til, hvilke regler der gælder for hvilke lejemål. Der orienteres om nyeste retspraksis i relation hertil.

Der tages desuden udgangspunkt i de praktiske problemer der kan opstå ved regulering af lejen under lejeforholdets beståen (både ved krav om lejeforhøjelse og krav om lejenedsættelse) herunder hvis et krav om lejeregulering indbringes for huslejenævnet og eventuel efterfølgende for boligretten.

Særligt omtales hvordan forbedringstillægget (til lejen fastsat efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 1 (omkostningsbestemt leje)) fastsættes, ligesom det gennemgås hvad en forbedring er, og hvornår og hvordan der kan gennemføres lejeforhøjelser på baggrund ag gennemførte forbedringer. Og hvordan lejeren ”anfægter” et forbedringstillæg til lejen.

Hovedpunkter:

 • Generelt - lejefastsættelse ved lejeaftalens indgåelse (markedsleje, det lejedes værdi (herunder i småhuse), omkostningsbestemt leje)
 • Generelt - regulering af lejen under lejeforholdets beståen (markedsleje, det lejedes værdi (herunder i småhuse), omkostningsbestemt leje, skatter og afgifter, ydelser udover lejen)
 • Forbedringsbegrebet
 • Gennemførelse af en forbedringsforhøjelse – varsling mv.
 • Forbedringstillægget (fastsættelse, dokumentation mv.)
 • Gennemgribende moderniserede lejemål (krav til dokumentation mv.)
 • Betydningen af Boligreguleringslovens § 5, stk. 9

Underviser

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg
Se underviserens CV

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg

Jakob Juul-Sandberg er ansat som videnadvokat hos Focus Advokater P/S i Odense, hvor han bl.a. rådgiver om lejeret i forbindelse med transaktioner og tvister.

Han har næsten 20 års undervisningserfaring og underviser i dag fortsat i lejeret på bl.a. Syddansk Universitet, hvor han tidligere har været ansat på fuld tid – senest som professor MSO fra 2015-2019. Han har udgivet en række publikationer om lejeretlige problemstillinger, herunder ph.d.-afhandlingen »Det lejedes værdi«, og en række artikler i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Jakob Juul-Sandberg har endvidere tidligere været formand for huslejenævnet i Randers i en længere årrække. Jakob har også tidligere i en kortere periode været konstitueret som byretsdommer. I dag er han boliglægdommer ved Retten i Odense og Svendborg samt udlejerrepræsentant i Huslejenævnet i Nyborg Kommune.

2. maj 2018
kl. 9,00-16,00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2450,- excl. moms.

Print programmet

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign