T: (+45) 82 82 81 81

Program

På kurset gives deltageren et overblik over de lejeretlige og forvaltningsretlige regler, der gælder ved et huslejenævns behandling af en tvist mellem en udlejer og en lejer. Så vel sagsbehandlingsreglerne som krav til og begrænsninger i bevisførelse omtales.

Kurset indeholder også en gennemgang af de processuelle regler, der gælder for en retssags behandling i boligretten – fra udpegelsen og inddragelsen af lægdommeren til gennemførelse af hovedforhandlingen. Endvidere omtales praktiske problemer i relation til bevisførelse i boligretssager, herunder særligt sager, der har været behandlet i huslejenævnet i 1. instans.

Der tages så vidt muligt udgangspunkt i nyere retspraksis med henblik på en opdateret beskrivelse af de forhold, som man som praktiker, såvel som repræsentant for udlejer som for lejer, skal være opmærksom inden for de i kurset omhandlede retsområder.

Deltagerne vil gennem kurset opnå et samlet overblik over de væsentligste processuelle problemstillinger og udfordringer for praktikere ved indbringelse og gennemførelse af sager for huslejenævn og for boligret

Underviser

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg
Se underviserens CV

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg

Jakob Juul-Sandberg er ansat som videnadvokat hos Focus Advokater P/S i Odense, hvor han bl.a. rådgiver om lejeret i forbindelse med transaktioner og tvister.

Han har mere end 15 års undervisningserfaring og underviser i dag i lejeret på bl.a. Syddansk Universitet, hvor han tidligere har været ansat på fuld tid senest som professor MSO fra 2015-2019. Han har udgivet en række publikationer om lejeretlige problemstillinger, herunder ph.d.-afhandlingen »Det lejedes værdi«, og en række artikler i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Jakob har tidligere i en kortere periode været konstitueret som byretsdommer ved Retten i Odense.

Jakob Juul-Sandberg er endvidere siden 2013 formand i Randers Huslejenævn.

 

9. november 2020
kl. 9.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign