T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Problemstillinger som vil blive behandlet er bl.a.:

  • Udlejers misligholdelse – og anvendelsen af lejers misligholdelsesbeføjelser
  • Kondemnering
  • Lejers misligholdelse og udlejers opsigelses- og ophævelsesmuligheder – betalingsmisligholdelse, fraflytning i utide, AirbnB udlejning, overtrædelse af god skik og orden, herunder reglerne om ophævelse ved husstandsmedlemmers kriminalitet, formalia
  • Fraflytninger – reklamation og istandsættelseskrav – forskel på istandsættelseskrav for manglende vedligehold og misligholdelse
  • Proces ved tvister om misligholdelse af lejeforholdet – huslejenævnets/boligrettens/fogedrettens kompetence mv.

Underviser

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg
Se underviserens CV

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg

Jakob Juul-Sandberg er ansat som videnadvokat hos Focus Advokater P/S i Odense, hvor han bl.a. rådgiver om lejeret i forbindelse med transaktioner og tvister.

Han har næsten 20 års undervisningserfaring og underviser i dag fortsat i lejeret på bl.a. Syddansk Universitet, hvor han tidligere har været ansat på fuld tid – senest som professor MSO fra 2015-2019. Han har udgivet en række publikationer om lejeretlige problemstillinger, herunder ph.d.-afhandlingen »Det lejedes værdi«, og en række artikler i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Jakob Juul-Sandberg har endvidere tidligere været formand for huslejenævnet i Randers i en længere årrække. Jakob har også tidligere i en kortere periode været konstitueret som byretsdommer. I dag er han boliglægdommer ved Retten i Odense og Svendborg samt udlejerrepræsentant i Huslejenævnet i Nyborg Kommune.

8. juni 2021
kl. 9.00 - 16.00
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Print programmet

På kurset gives deltageren en gennemgang af de relevante problemstillinger, der knytter sig til henholdsvis en udlejers og en lejers misligholdelse af lejeforholdet – fx grundlag for opsigelse eller ophævelse, erstatningskrav, afslag og andre krav ved fraflytning.

Der tages primært udgangspunkt i retstilstanden for beboelseslejemål; men erhvervslejeretlige spørgsmål behandles også. Gennemgangen inddrager nyeste retspraksis og lovgivning af relevans for praktikeren, således at deltageren, der har et generelt kendskab til lejeret i forvejen, får et opdateret overblik over retsområdet.

Sammenskrivningen af lejelovene forventes at være vedtaget, så deltageren får et ”brush up” på de nye paragrafnumre, der er relevante i relation til koncipering af opsigelses- og ophævelsesskrivelser mm.

Kurset kan stå alene eller være et supplement til tidligere afholdte kurser i lejeret.

 

 - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

  • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
  • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
  • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
  • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
  • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign