T: (+45) 89 34 35 36

Program

Problemstillinger som vil blive behandlet er bl.a.:

  • Udlejers misligholdelse – og anvendelsen af lejers misligholdelsesbeføjelser
  • Kondemnering
  • Lejers misligholdelse og udlejers opsigelses- og ophævelsesmuligheder – betalingsmisligholdelse, fraflytning i utide, AirbnB udlejning, overtrædelse af god skik og orden, herunder reglerne om ophævelse ved husstandsmedlemmers kriminalitet, formalia
  • Fraflytninger – reklamation og istandsættelseskrav – forskel på istandsættelseskrav for manglende vedligehold og misligholdelse
  • Proces ved tvister om misligholdelse af lejeforholdet – huslejenævnets/boligrettens/fogedrettens kompetence mv.

Underviser

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg
Se underviserens CV

Videnadvokat, ph.d. Jakob Juul-Sandberg

Jakob Juul-Sandberg er ansat som videnadvokat hos Focus Advokater P/S i Odense, hvor han bl.a. rådgiver om lejeret i forbindelse med transaktioner og tvister.

Han har mere end 15 års undervisningserfaring og underviser i dag i lejeret på bl.a. Syddansk Universitet, hvor han tidligere har været ansat på fuld tid senest som professor MSO fra 2015-2019. Han har udgivet en række publikationer om lejeretlige problemstillinger, herunder ph.d.-afhandlingen »Det lejedes værdi«, og en række artikler i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret.

Jakob har tidligere i en kortere periode været konstitueret som byretsdommer ved Retten i Odense.

Jakob Juul-Sandberg er endvidere siden 2013 formand i Randers Huslejenævn.

 

8. juni 2021
kl. 9.00 - 16.00
Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

På kurset gives deltageren en gennemgang af de relevante problemstillinger, der knytter sig til henholdsvis en udlejers og en lejers misligholdelse af lejeforholdet – fx grundlag for opsigelse eller ophævelse, erstatningskrav, afslag og andre krav ved fraflytning.

Der tages primært udgangspunkt i retstilstanden for beboelseslejemål; men erhvervslejeretlige spørgsmål behandles også. Gennemgangen inddrager nyeste retspraksis og lovgivning af relevans for praktikeren, således at deltageren, der har et generelt kendskab til lejeret i forvejen, får et opdateret overblik over retsområdet.

Sammenskrivningen af lejelovene forventes at være vedtaget, så deltageren får et ”brush up” på de nye paragrafnumre, der er relevante i relation til koncipering af opsigelses- og ophævelsesskrivelser mm.

Kurset kan stå alene eller være et supplement til tidligere afholdte kurser i lejeret.

 

 - 12 KB

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

VIGTIGT OM KURSUSMATERIALE

På din personlige kursusside kan du downloade kursusmaterialet, typisk senest 1 uge før kursusdagen. Du får ligeledes kursusmaterialet fremsendt pr. e-mail.

Du kan så vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materiale to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har dog også mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit brugernavn og password.

Dudal Webdesign