T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

 • Introduktion til overdragelsesaftalen
 • Ofte kaldet et standarddokument – dog nøje tilpasset konkrete forhold og interesse
 • Den traditionelle opbygning – gennemgang af afsnit, hvor der kan flyttes værdi
 • Betingelser for signing og closing, herunder forberedelse og gennemførelse af closing
 • I hvis interesser er fastlagte betingelser? – På hvilke område kan de anvendes?
 • Hvem skal have ansvaret for opfyldelsen?
 • Hvad er konsekvensen, hvis betingelser ikke opfyldes?
 • Alternativer
 • Købesumsreguleringer, herunder som alternativ til garantier
 • Skal købesummen baseres på DCF og/eller multipler?
 • Skal købesum være fast (Locked Box) eller skal den justeres pr. overdragelsesdagen?
 • Købesumsjusteringer, herunder Enterprice Value reguleret for nettogæld, arbejdskapital og investeringer (CAPEX)
 • Garantier og indeståelser, herunder den optimale anvendelse
 • Forskellen på garantier og indeståelser
 • Hvordan målrettes garantier og indeståelser, herunder eksempler på ændret risikoprofil?
 • Alternativer – covenants og købesumsregulering
 • Ansvarsbegrænsninger, herunder metoder til at påvirke risici
 • Beskyttelsen/risikoen ved garantier og indeståelser kan forrykkes væsentligt
 • Beløbsmæssige begræsninger, tidsmæssige begrænsninger, double dip klauser etc.
 • Standardbetingelser – værdien af disse undervurderes ofte
 • Konkurrencebegrænsende forpligtelser - hvordan sikrer køber, at han får den goodwill, som han betaler for?
 • Non-compete, non-solicitation etc.
 • Lovvalg/værneting
 • Lovvalg, herunder fravigelse af regler om lovvalg
 • Alternative løsninger

Undervisere

Advokat Morten Rosendahl
Se underviserens CV

Advokat Morten Rosendahl

Morten Rosendahl, advokat LL.M. hos Rockwool International A/S og beskikket censor ved Københavns Universitet, tidligere ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet.

Juridisk chef Jakob Røddik Thøgersen
Se underviserens CV

Juridisk chef Jakob Røddik Thøgersen

Jakob Røddik Thøgersen er juridisk chef i Dansk Supermarked og ekstern lektor i selskabsret ved Københavns Universitet. Tidligere har han bl.a. været senior M&A advokat hos A.P. Møller-Mærsk.

 

15. juni 2015
kl. 9,00-16,00
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet
Overdragelse af små- og mellemstore virksomheder fra A-Z: Kurserne giver deltagerne en grundig introduktion fordelt over 3 spændende dage til virksomhedsoverdragelser fra A-Z med fokus på små og mellemstore virksomheder og samspillet mellem køber og sælger og deres rådgivere. Kursusdagene kan vælges separat eller som en samlet pakke, som giver det fulde overblik. På DEL 1 arbejder vi med de vigtigste processer og strukturer for en virksomhedsoverdragelse, og de vigtigste aktører i processerne præsenteres, idet bl.a. deres indbyrdes forskellige interesser og opgaver tydeliggøres. Det er således helt afgørende for en succesfuld overdragelse, at processen struktureres og gennemføres rigtigt afhængigt af den konkrete virksomhed og parternes forhold. På DEL 2 gennemgås overdragelsens indledende faser, hvor advokaten kommer i centrum i forhold til forhandling og udarbejdelse af præ-kontraktuelle dokumenter, såsom fortrolighedsaftaler, hensigtserklæringer, fastholdelsesbonus osv., samt due diligence. Ud over i selve overdragelsesaftalen kan transaktionens værdi forøges for både sælger og køber allerede i de indledende faser. På DEL 3 går vi i dybden med det vigtigste juridiske dokument i en virksomhedsoverdragelse, nemlig overdragelsesaftalen, hvor parternes kommercielle interesser på baggrund af forhandlinger skal inkorporeres. Parterne skal ved advokatens bistand i overdragelsesaftalen sikres den retsstilling, som de ønsker sig og/eller har forhandlet sig til, herunder med fokus på købesumsregulering, garantier, ansvarsbegrænsninger mv. Kurserne henvender sig til advokater og jurister, såvel inhouse som eksterne, som fra tid til anden beskæftiger sig med virksomhedsoverdragelser, og som udover juridiske færdigheder også ønsker kendskab til processuelle og strategiske overvejelser, som kan tilføre overdragelsesprocessen og klienten værdi. Ved valget af juridiske rådgivere forventes det således ikke alene, at rådgiveren kan give juridisk rådgivning, men også at rådgiveren kan forstå og rådgive om strategiske forhold og derved tilføre yderligere værdi. Underviserne har stor erfaring med virksomhedsoverdragelser både som eksterne rådgivere på advokatkontorer samt som inhouse-advokater på virksomhedssiden.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign