T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Introduktion til de grundlæggende regler som finder anvendelse

Hovedsondringer og terminologi

De almindelige behandlingsprincipper

Oplysningsforpligtelserne

Indsigtsreglerne

Anmeldelsesregler

Persondataretlige grundprincipper

 

Hybrider med ansættelsesretten og den persondataretlige håndtering ved:

 • Ansættelsesforholdets etablering 
  • Spørgeret/informationsindsamling i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering/rekruttering/testning/straffeattester/ansættelsessamtaler/jobdatabaser/uopfordrede ansøgninger

 

 • Under ansættelsesforholdet varighed
  • Hvad må arbejdsgiver registrere og videregive af oplysninger omkring medarbejdere?
  • Hvad er konsekvensen, hvis arbejdsgiver overtræder reglerne?
  • Særligt om kontrol og overvågning af medarbejdere, herunder forskellige former for overvågning/TV-overvågning/GPS/Telefonnumre/Facebook/LinkedIN
  • Persondata op til ansættelsesforholdets afslutning, herunder anvendelse af ulovligt indsamlede regler
  • Brev- og korrespondancehemmeligheden

 

 • Efter ansættelsesforholdets afslutning
  • Reglerne for sletning og opbevaring af historik

 

Den praktiske håndtering og personaleadministration i det daglige

 • Registrering af personale oplysninger, herunder håndtering af e-mails, Cloud, computing, Facebook, LinkedIN, Cookies, og Google
 • Digitale underskrifter, Advosys
 • Anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet
 • Indsigtsret- og oplysningspligt i praksis
 • Nationale og internationale virksomheder og tværgående personaleoplysninger
 • IT-retningslinjers udarbejdelse

 

Særligt om whistleblowingordninger

 

Persondataforordningen, herunder:

 • De særligt for personaleforhold nye regler
 • Fx uddannelse og ansættelse af DPO og sanktionsbestemmelser

 

Øvelsesopgaver og erfaringsudveksling

 

Underviser

Advokat, ekstern lektor Martin Gräs Lind
Se underviserens CV

Advokat, ekstern lektor Martin Gräs Lind

Martin Gräs Lind er advokat og ekstern lektor i arbejdsret inden for hvilket emne han også har skrevet en ph.d. afhandling. Som underviser og forfatter inden for arbejdsret gennem en længere årrække og som advokat i en række arbejdsretlige sager, har han opnået stor indsigt inden for området.  


Hvad kan jeg lære?

Kurset vil give dig et grundlæggende indblik i persondatarettens anvendelse i ansættelsesforholdet og samspillet med de ansættelsesretlige regler herunder:

 • Den daglige håndtering af oplysninger om medarbejderne 
 • Hvad må registreres og hvad må ikke registreres?
 • Hvilke oplysninger skal den ansatte modtage om registreringerne?
 • E-mails – private eller virksomhedens
 • Medarbejderen som privat dataansvarlig for private oplysninger på arbejdsgiverens computer?
 • Anvendelse af medarbejderens billede på inter- og intranettet?
 • Kontrol af medarbejderens e-mail og internetforbrug?
 • Reglerne om udfærdigelse af IT-retningslinjer og den juridiske betydning af IT-retningslinjer, samt eksempler på samme

Kurset vil blive tilpasset udviklingen i regler og praksis, og vil opfordre til erfaringsudveksling deltagerne imellem.

17. november 2016
kl. 09.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet

Hvorfor skal jeg med?

Persondataretten i ansættelsesforhold er i dag en fast bestanddel ved sikring af virksomheders persondataretlige compliance og revision.

 

Håndtering af medarbejderes personoplysninger før, under og efter ansættelsesforholdet, påkalder sig meget stor opmærksomhed i virksomhederne og i retspraksis, især i opsigelses- og bortvisningssager, hvor anvendelse af registrerede persondata f.eks. om private oplysninger gøres til genstand for tvister. Nye temaer kobler sig konstant på emnefeltet fx medarbejderes anvendelse af sociale medier, whistleblowingordninger, og senest det kommende krav om større virksomheders ansættelse af Data Protection Officer.

 

Som eksempel på forkert håndtering som kan ende som en større mediesag og i en straffe sag kan nævnes SMS-sagen fra Aarhus, hvor havnedirektøren og borgmesteren blev tiltalt for brud på brevhemmeligheden.

 

Også nye overvågningsformer finder anvendelse med GPS, optagelser, osv.

 

Kurset gennemgår såvel de persondataretlige som de arbejdsretlige aspekter om persondatas anvendelse i ansættelsesforholdet og samspillet mellem reglerne.

 

Alle advokater som løbende servicerer små- og mellemstore virksomheder kan drage nytte af at inddrage viden om persondataret i ansættelsesforholdet i den løbende tilrettelæggelse af compliance og rådgivning, ligesom afskedigelses- og fratrædelsessager for ansatte og direktører ofte implicerer spørgsmål om reglerne for sletning af mails, private oplysninger, virksomhedsoplysninger m.v.

 

Enhver virksomhed må endvidere sikre egen overholdelse af de som udgangspunkt komplicerede regler, hvis nærmere udmøntning beror på kendskab til retspraksis og administrativ praksis hos Datatilsynet.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign