T: (+45) 89 34 35 36

Program

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

 • EAL udvalgte og relevante bestemmelser i loven, bl.a. § 1,§ 2, § 3, § 4, §§5-7, § 8, § 9, § 10, § 11, samt § 12-14.
 • EAL og forholdet til ASL
 • Parter og vidner
 • Skriftlige beviser
 • Retslægerådet og formulering af spørgsmål, herunder vejledning
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Syn og skøn
 • Sagkyndige erklæringer
 • DanCrash og fremskaffelsen af det tekniske bevis.
 • Arbejdsmedicinske vurderinger
 • Speciallægeerklæringer – hvad hvis der er uenighed mellem parterne?.
 • Ensidigt indhentede erklæringer.
 • Observationer af den skadelidte, video, skriftlig rapportering, afhøring af observatørerne – F&Ps nye kodeks om obsevation, samt bekendtgørelsen.
 • Bevisvægten af observationsmateriale.
 • Forældelse.

Underviser

Advokat (H) Nicolai Mailund Clan
Se underviserens CV

Advokat (H) Nicolai Mailund Clan

Nicolai, der er equity partner i Neugebauer Clan, har ført en lang række sager for byretterne samt en lang række principielle sager for Vestre og Østre Landsret og Højesteret om de specialer, som han beskæftiger sig med: bl.a. arbejdsskader, patientskader, personforsikring, ulykkessager og tab af erhvervsevne.

Se fx U.2019.2696Ø om lovvalg, U.2019.930H om ansvarsfordeling mellem flere involverede motorkøretøjer, U.2018.1831H om udstrækningen af færdselsuheldsbegrebet, U.2018.1831Ø om Arbejdsskadesikringslovens § 5, U.2018.348V om regres for sygedagpenge, U.2017.582H om revalidering og perioden for tabt arbejdsfortjeneste, U.2017.323H om opgørelse af dødsbo og værdien af to ejendomme i Frankrig, FED2015.133V om ansvarsfordelingen jf. EAL § 25, U.2014.3729H om forældelse, U.2014.1346H om revisoransvar, U.2020.3747H om erstatningskrav i anledning af færdselsuheld mellem en tysk og dansk bil, U.2020.768H om fravigelse af udgangspunktet RPL § 312, stk. 3 om, at vindende part tilkendes sagsomkostninger og U.2020.356H om fastsættelse af erstatning for erhvervsevnetab for en deltidsansat.

Nicolai er tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet i faget Udvidet Erstatningsret og er fast og mangeårig underviser på Forsikringsakademiet og på diverse kurser hos bl.a. JUC og KURSUSUNIVERS. Han underviser ad hoc på forespørgsel for advokatforeninger, klienter og virksomheder.

Han er medlem af Det Danske selskab for Forsikringsret – AIDA, PEOPIL, Faggruppen for Erstatnings- og Forsikringsret og Foreningen Højesteretsskranken. Nicolai er medforfatter til Personskadehåndbogen III sammen med Christina Neugebauer.

5. oktober 2022
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2499,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Kurset beskæftiger sig med behandlingen af personskadesager, bl.a. med fokus på hvilke beviser, der kan og bør anvendes, og hvilken vægt disse beviser tillægges, også afhængig af, hvordan de er fremskaffet.

På kurset vil underviseren give en samlet fremstilling af personskadeområdet.

 

 - 12 KB

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Dudal Webdesign