T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Kurset vil gennemgå de centrale elementer før, under og efter en retssag. 

Før stævningen:

 • Generelle overvejelser forud for sagsanlæg - forligsmuligheder, bevisbyrdeovervejelser, overblik over faktum, hensyn til fremtidige samarbejdsrelationer, hensyn til image.
 • Bevissikring og bevisoptagelse, herunder som isoleret bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens § 343
 • Alternative muligheder for bevissikring og bevisoptagelse, herunder partsedition og tredjemandsedition.
 • Betydningen af at lægge en sagsstrategi og udarbejde en udfaldsvurdering til klienter forud for udtagelse af stævning.
 • Alternativer til domstolsbehandling?
 • Hvordan skal påstanden formuleres? Hvor meget og hvor lidt skal med?
 • Hvilke bilag skal fremlægges?
 • Vidner?
 • Er det hensigtsmæssigt med syn og skøn - og hvordan gribes det an? De nye regler i retsplejeloven vedrørende syn og skøn vil blive gennemgået.

 

 Efter stævningen:

 • Er retsmægling værd at forsøge?
 • Replik duplik og processkrifter - er det nødvendigt?
 • Det forberedende retsmøde.
 • Forligsforhandlinger.
 • Tidsplaner.
 • Økonomiopgørelse til retten - hjælpebilag, herunder tidslinjer.
 • Påstandsdokumentet - det vigtigste processkrift..

 

Hovedforhandlingen:

 • Hvordan skal forelæggelsen gribes an? Skal der laves ekstrakt og materialesamling?
 • Afhøring og kontraafhøring af parter og vidner?
 • Proceduren: hvor meget og hvor lidt? Hvor lang skal proceduren være? Gør proceduren overhovedet en forskel?
 • Er der forskel på hovedforhandling i byret, landsret og Højesteret?

 

Efter domsafsigelsen

 •  Mulighederne for og overvejelserne ved anke. De nye appelgrænser og særligt om anke af domme fra Sø- og Handelsretten.

 

Procedurekurset den 25. september 2015 kan med fordel følges i forlængelse af dette kursus.

Undervisere

Advokat (H) Mikael Marstal
Se underviserens CV

Advokat (H) Mikael Marstal

Advokat Mikael Marstal (H) er jurist i Energinets myndighedsafdeling og tidligere juridisk chef i Det Faglige Hus.

Han har tidligere undervist på advokatfuldmægtiguddannelsen og været ekstern lektor i civilproces på Syddansk Universitet. Han udgav i 2011 bogen "Lønmodtageres beskyttelse mod opsigelse ved graviditet, barsel og adoption" og i 2013 bogen "Bortvisning - suspension og fritstilling". I 2015 udkom bogen ”Lønmodtageres opsigelsesbeskyttelse” (med advokat Ulrik Mogensen).

 

Advokat Hákun Djurhuus
Se underviserens CV

Advokat Hákun Djurhuus

Håkun Djurhuus, der er partner i Bech-Bruun, er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret.

Han er en særdeles rutineret procedør, og han har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer.

Herudover har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed.

Endelig har Håkun modtaget flere hæderslegater, fx Sagførernes Auktioners Legat, som han har modtaget to gange.

31. marts 2015
kl. 9,00 - 16,00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet
Kurset henvender sig til advokater og advokatfuldmægtige, der beskæftiger sig med civile retssager, og som ønsker at optimere deres retssagsførelse.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign