T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Projektsalgskurset er en gennemgang af ejerboligprojekter (ejerlejligheder, villaer og rækkehuse m.v.) – herunder deres opbygning, ejendomsmæglerens formidling heraf og køberadvokatens rådgivning af køber om typiske faldgruber ved disse projekter. De typiske aftalevilkår fra projektkøbsaftaler gennemgås og drøftes.

Formålet med kurset er at klæde kursisterne bedre på til at identificere de problemstillinger, der bør rådgives om over for projektboligkøberen, men arbejder du med projektsalg på sælgerside eller som ejendomsmægler, vil kurset også være særdeles relevant. Sælgers overvejelser i forbindelse med salget af projektboligerne inddrages således også. Du bliver i stand til at gennemskue projektsalget i alle dets faser fra start til slut og de problemstillinger, der knytter sig til formidlingen over for forbrugerne.

Et uddrag af emnerne fra kurset:

 • Hvad er projektudvikling, og hvilke love og normer gælder for denne type af boligformidling?
 • Hvilke centrale regler i planloven, jordforureningsloven, forbrugerbeskyttelsesloven, byggeloven og andre love er relevante i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af projektsalg?
 • Projektsalgets tilrettelæggelse og gennemførelse, faserne i projektet, udbudsmaterialet, overvejelser om tidligt eller sent udbud, formidlingsaftalen med ejendomsmægleren, ejerforeninger i samadministration eller som sekundære foreninger eller opsplitning af projektet i flere ejerforeninger som medlemmer af en overordnet grundejerforening, problemstillinger ved faseopdelte projekter, fordelingstalsfastsættelse og meget mere. 
 • Rådgivning af boligkøber ved projektkøb, faldgruber og rådgivningspunkter i relation til typiske aftalevilkår herunder om developers ændringsret og grænserne herfor, aflevering af boligen og fællesejendommen, forsinkelse og dagbod, arealændringshåndtering, brugsrettigheder eller udstykning, håndtering af parkeringspladser og forskellige modeller for ejerskab af heraf, mangeldefinitioner og forholdet til udførende entreprenør, voldgift og domstolsbehandling, mangeludbedring, byggeskadeforsikring, sælgers likvidation, frigivelsesbestemmelser, berigtigelse og tinglysning m.v.
 • Forholdet til den udførende entreprenør, herunder direkte krav, transport af garantier m.v.
 • Standardgarantien og sælgers fravigelser i forhold hertil. Opmærksomhedspunkter.
 • Reservationsaftaler.

 

Underviser

Advokat Kristian Dreyer
Se underviserens CV

Advokat Kristian Dreyer

Kristian Dreyer er til daglig partner i den københavnske advokatvirksomhed GALST, www.galst.dk.

Han underviser i faget omsætning af fast ejendom under det juridiske fakultet på Københavns Universitet, hvor han er lektor.

Kristian er forfatter til bl.a. Ejendomsmæglerloven med kommentarer, Ejerlejligheder- og andelsboliger og Ejerlejlighedsloven med kommentarer – alle fra forlaget KARNOV. Han rådgiver et bredt udsnit af ejendomsbranchen og er desuden uddannet og certificeret voldgiftsdommer.

 

2. oktober 2023
kl. 9.00 - 16.00
7 lektioner

Kr. 2699,- excl. moms.

Print programmet

 

 

                                              

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign