T: (+45) 82 82 81 81

Program

Kursus for advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister og erfarne juridiske sagsbehandlere, der ønsker en dybere indsigt i og forståelse for kapitalisering/finansiering af kapitalselskaber, herunder reglerne om selvfinansiering og kapitalejerlån, samt vedtægter og ejeraftaler, herunder samspillet mellem vedtægter og ejeraftaler, ejeraftalers indhold, exit-modeller m.v. – alt med en praktisk indfaldsvinkel.

Program

 • Indledning
 • Kapitalisering/finansiering af kapitalselskaber – modeller, overvejelser
 • Kontantstiftelse, kombineret kontant-/apportindskudsstiftelse, efterfølgende erhvervelser m.v.
 • Delvis indbetaling af selskabskapitalen
 • Kapitalforhøjelser og -nedsættelser
 • Retablering af selskabskapitalen
 • Selvfinansiering
 • Kapitalejerlån – Lovlige/Ulovlige, herunder særlige overvejelser i forbindelse med fusioner
 • Vedtægter og Ejeraftaler – Samspillet
 • Vedtægter – Obligatoriske og fakultative/betinget obligatoriske bestemmelser
 • Ejeraftaler – Formål, overvejelser, indhold
 • Ejeraftaler – Metoder til sikring af efterlevelse, jf. selskabslovens § 82
 • Ejeraftaler – Exit-modeller
 • Cases

Underviser

Advokat (H) Peter M. Andersen
Se underviserens CV

Advokat (H) Peter M. Andersen

Peter M. Andersen har i en lang årrække været beskæftiget hos Bech-Bruun Advokatfirma, heraf 13 år som partner i faggruppen for M&A Corporate. Han har gennem årene beskæftiget sig med stort set alle aspekter af selskabsret, lige fra rådgivning om etablering af virksomhed til større omstruktureringer, stiftelse af SE-selskaber og gennemførelse af grænseoverskridende fusioner.

Herudover har han gennem mere end 17 år undervist i selskabsret i mange forskellige fora for advokatsekretærer, advokatfuldmægtige, advokater, virksomhedsjurister, herunder sammen med selskabsretlige professorer, og har desuden udgivet artikler på området.

4. november 2020
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Formål:

Formålet med kurset er at gennemgå to meget væsentlige selskabsretlige områder, der traditionelt giver anledning til særlige overvejelser og volder særlige udfordringer – kapitalisering/finansiering af kapitalselskaber og vedtægter/ejeraftaler.

Målet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i de selskabsretlige regler på de udvalgte områder, herunder muligheder, modeller, overvejelser m.v. med fokus på anvendelsen heraf i praksis.

Kurset tager afsæt i den selskabsretlige lovgivning men har et klart praktisk fokus og indeholder en lang række konkrete cases og eksempler.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign