Vi bruger cookies - Læs om hvad vi bruger dem tilOK, forstået
T: (+45) 82 82 81 81
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Kurset vil bla. omfatte følgende:

 • Regelgrundlaget
 • Frivillige contra tvangsmæssige foranstaltninger
 • Børnefaglig undersøgelse, handleplaner, herunder forældrehandleplaner 
 • Børnesamtaler, forældrekompetenceundersøgelse samt brug af støtteperson
 • Børn og unge - udvalgets kompetence og beføjelser, sagens parter og advokatbeskikkelse
 • Foreløbige afgørelser
 • Samværsbegrænsninger samt kontrol/afbrydelse af brev-, mail- eller telefonforbindelse
 • Ankestyrelsen - egen drift
 • Byretten
 • Anke - og genbehandlingsfrister
 • Ændring af anbringelsessted, begæring om hjemgivelse
 • Videreførte anbringelser
 • Adoption uden samtykke
 • Retspraksis
 • Seneste lovændringer

Kurset byder endvidere på et kort indlæg fra erfaren § 54-støtteperson fra Munck Multivejledning v/Susanne Munck, cand.mag. i kultur og formidling.

Undervisere

Advokat (H), mediator Charlotte Cantor
Se underviserens CV

Advokat (H), mediator Charlotte Cantor

Advokat og mediator Charlotte Cantor, der er specialiseret i familie-arveret, har tillige som underviser mangeårig erfaring i tvangs- og frivillige anbringelser, og således fra Børn og unge- udvalget, Ankestyrelsen, by- og landsret.

Charlotte Cantor har en årrække været bestyrelsesmedlem i Danske Familie-  og Mediatoradvokater samt i fagudvalget forestået opgaver i social- og familieret for Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Charlotte Cantor, der virker som mediator og partsrepræsentant i retsmæglinger, er herudover beskikket til at varetage internationale børnebortførselssager og adoption uden samtykke, ligesom hun er medlem af Flygtninge- og Udlændingenævnet.

Advokat, L Lone Haue
Se underviserens CV

Advokat, L Lone Haue

Lone Haue er cand.jur. fra Københavns Universitet 1994. 1995-97 arbejdede hun i Direktoratet for Social Sikring og Bistand og1997-20011 i Ankestyrelsen. Hun er nu advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.

Lone Haue beskæftiger sig med socialretlige sager, særligt sager vedrørende administrative tvangsindgreb.

11. november 2016
kl. 9.00-16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet

Formål:

På dette kursus vil såvel regelgrundlaget som børnesagernes tilrettelæggelse og praktiske behandling i børn og unge- udvalget, Ankestyrelsen samt Byretten blive gennemgået, primært i advokatperspektiv for derved at få solidt kendskab til dette sagsområde og tilsikre optimal præstation. Kurset har også relevans for jurister og sagsbehandlere, der i retsligt og offentligt regi beskæftiger sig med disse sager. Kurset er baseret på dialog og aktiv deltagelse.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign