T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

Kurset vil bl.a. omfatte følgende:

 • Regelgrundlaget
 • Frivillige contra tvangsmæssige foranstaltninger
 • Børnefaglig undersøgelse, handleplaner, herunder forældrehandleplaner 
 • Børnesamtaler, forældrekompetenceundersøgelse samt brug af støtteperson
 • Børn og unge - udvalgets kompetence og beføjelser, sagens parter og advokatbeskikkelse
 • Foreløbige afgørelser
 • Samværsbegrænsninger samt kontrol/afbrydelse af brev-, mail- eller telefon- og internetadgang
 • Ankestyrelsen - egen drift
 • Byretten
 • Anke - og genbehandlingsfrister
 • Ændring af anbringelsessted, begæring om hjemgivelse
 • Videreførte anbringelser
 • Adoption uden samtykke
 • Retspraksis
 • Seneste lovgivning og -ændringer

Der vil tillige være indlæg fra § 54 støtteperson Susanne Munck.

Undervisere

Advokat (H), mediator Charlotte Cantor
Se underviserens CV

Advokat (H), mediator Charlotte Cantor

Advokat og mediator Charlotte Cantor, der er specialiseret i familie-arveret, har tillige som underviser mangeårig erfaring i tvangs- og frivillige anbringelser, og således fra Børn og unge- udvalget, Ankestyrelsen, by- og landsret.

Charlotte Cantor har en årrække været bestyrelsesmedlem i Danske Familie-  og Mediatoradvokater samt i fagudvalget forestået opgaver i social- og familieret for Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Charlotte Cantor, der virker som mediator og partsrepræsentant i retsmæglinger, er herudover beskikket til at varetage internationale børnebortførselssager og adoption uden samtykke, ligesom hun er medlem af Flygtninge- og Udlændingenævnet.

Autoriseret psykolog, børnesagkyndig Knud Hjulmand
Se underviserens CV

Autoriseret psykolog, børnesagkyndig Knud Hjulmand

Knud Hjulmand har som børnesagkyndig psykolog mangeårig erfaring med både selv at lave forældreevneundersøgelser og andre opdrag, undervise og supervisere indenfor feltet, men også medvirke som sagkyndig konsulent i Ankestyrelsens møder i tvangssager samt i det forberedende arbejde med underretninger om børn og unge. Har tidligere i en årrække været medlem af Børn og unge-udvalg i Københavns - og andre kommuner.

Knud Hjulmand er specialist- og supervisorgodkendt psykolog indenfor klinisk børnepsykologi, har egen praksis og er tillige børnesagkyndig konsulent ved Københavns Byret og Østre Landsret i familieretssager. I mange år ekstern lektor i klinisk børnepsykologi ved Københavns Universitet og medlem af styrelsen i Dansk Psykologforenings Selskab for Børnesagkyndige.

Chefkonsulent, rettergangsfuldmægtig, Ankestyrelsen Ellen Bleeg
Se underviserens CV

Chefkonsulent, rettergangsfuldmægtig, Ankestyrelsen Ellen Bleeg

Ellen Bleeg er uddannet jurist og advokat og har de sidste 20 år arbejdet både i ind- og udland. Siden 2009 har hun primært arbejdet i Ankestyrelsen. I 2014 var hun udstationeret hos Kammeradvokaten i et år, hvor hun fik indgående kendskab til arbejdet med prøvelsen af børnesager ved domstolene.

Hendes daglige arbejde har siden da primært bestået i at behandle klager over børn og unge-udvalgets afgørelser og at repræsentere Ankestyrelsen i byretten i børnesager.

Specialkonsulent, rettergangsfuldmægtig, Ankestyrelsen Charlotte Tamm
Se underviserens CV

Specialkonsulent, rettergangsfuldmægtig, Ankestyrelsen Charlotte Tamm

Charlotte Tamm har siden 1976 været ansat i Ankestyrelsen, og har i stort set alle årene beskæftiget sig med børnesager/tvangsanbringelser, herunder i en årrække undervist kommuner og børn og unge-udvalg i lovgivningen.

Hun har været udstationeret i den daværende Familiestyrelse i 1 måned, og i 1 år som advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten i 2012/2013. Charlotte Tamm har advokatbestalling, som er deponeret.

Charlotte Tamm har været med til at udarbejde sagsgangene i forbindelse med Ankestyrelsens overtagelse af retssagerne på børneområdet fra Kammeradvokaten og oplært sine kolleger i at blive rettergangsfuldmægtige. Charlotte Tamm møder også selv i retten for Ankestyrelsen som rettergangsfuldmægtig.

4. december 2017
kl. 9.00-16.00
7 lektioner

Kr. 2450,- excl. moms.

Print programmet

På dette kursus vil såvel regelgrundlaget som børnesagernes tilrettelæggelse og praktiske behandling i børn og unge- udvalget, Ankestyrelsen samt Byretten blive gennemgået, primært i advokatperspektiv for derved at få solidt kendskab til dette sagsområde og tilsikre optimal præstation. Kurset har også relevans for jurister og
sagsbehandlere, der i retsligt og offentligt regi beskæftiger sig med disse sager. Kurset er baseret på dialog og aktiv deltagelse.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign