T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

(Mindre justeringer af programmet nedenfor forventes foretaget)


På kurset vil følgende blive gennemgået:

 • Regelgrundlaget.
 • Frivillige contra tvangsmæssige foranstaltninger, herunder udarbejdelse af handleplaner, forældrehandleplaner, forældreevneundersøgelser, børnesamtaler, brug af støtteperson.
 • Børn og unge-udvalgets behandling af sagen, herunder udvalgets kompetencer og beføjelser sagens parter og advokat beskikkelse.
 • Brug af foreløbige afgørelser.
 • Samværsbegrænsninger.
 • Kontrol af kontakt via brev/telefon/ elektroniske medier.
 •  Ankestyrelsen, herunder egen drift kompetencen.
 • By- og landsret, herunder brug af børnesagkyndige.
 • Anke - og genbehandlingsfrister.
 • Sagens opfølgning - genoptagelse, ændring af anbringelsessted, undersøgelser samt behandlingstiltag overfor børn - og forældre.
 • Tvangsadoption.
 • Seneste lovændringer.
 • Fremtidsperspektiv.

Herudover et kort indlæg fra Susanne Munck, der har fungeret som støtteperson i over 10 år.

Undervisere

Advokat (H), mediator Charlotte Cantor
Se underviserens CV

Advokat (H), mediator Charlotte Cantor

Advokat og mediator Charlotte Cantor, der er specialiseret i familie-arveret, har tillige som underviser mangeårig erfaring i tvangs- og frivillige anbringelser, og således fra Børn og unge- udvalget, Ankestyrelsen, by- og landsret.

Charlotte Cantor har en årrække været bestyrelsesmedlem i Danske Familie-  og Mediatoradvokater samt i fagudvalget forestået opgaver i social- og familieret for Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Charlotte Cantor, der virker som mediator og partsrepræsentant i retsmæglinger, er herudover beskikket til at varetage internationale børnebortførselssager og adoption uden samtykke, ligesom hun er medlem af Flygtninge- og Udlændingenævnet.

Advokat, L Lone Haue
Se underviserens CV

Advokat, L Lone Haue

Lone Haue er cand.jur. fra Københavns Universitet 1994. 1995-97 arbejdede hun i Direktoratet for Social Sikring og Bistand og1997-20011 i Ankestyrelsen. Hun er nu advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith.

Lone Haue beskæftiger sig med socialretlige sager, særligt sager vedrørende administrative tvangsindgreb.

3. juni 2015
kl. 9,00-16,00
7 lektioner

Kr. 2200,- excl. moms.

Print programmet
På kurset gennemgås ikke blot regelgrundlaget, men tillige børnesagernes praktiske behandling og tilrettelæggelse i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og by- og landsretterne fra primært advokat perspektiv. Kurset vil være baseret på dialog og aktiv deltagelse.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Kosthensyn

Har du allergi, eller er der andre forhold, der gør, at du skal undgå visse madvarer mv., så skriv i god tid til os på mail@kursusunivers.dk. Så vil vores kursussteder gøre deres bedste for at imødekomme dit behov.

Dudal Webdesign