T: (+45) 89 34 35 36

Program

Få indblik i den nyeste skattelovgivning og kommende lovinitiativer samt udvalgte nye bekendtgørelser og styresignaler fra Skattestyrelsen og udvalgt ny praksis, herunder ikke-offentliggjorte afgørelser.

Kurset omfatter en blanding af ny lovgivning og aktuelle skatteretlige emner. Det berører udvalgt lovgivning vedtaget i folketingsårene 2022/2023 og 2023/24 samt nogle aktuelle skatteretlige emner.

Efter deltagelse i kurset vil deltagerne kende den senest vedtagne skattelovgivning og de seneste skatteretlige problemstillinger, som Skattestyrelsen fokuserer på vedrørende personer, der driver virksomhed i privat regi, og personer, der driver virksomhed i selskabsregi.

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

 • Udvalgte nye skattelove vedtaget i folketingssamlingerne 2022/23 og 2023/24, herunder:

Lovændringer for lønmodtagere:

 • Forhøjejet beskæftigelsesfradrag.
 • Forhøjet særligt beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere.
 • Nedsat topskattesats med 7,5 pct.-point for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) op til 750.000 kr. og samtidig forhøjet topskattesats med 5 pct.-point for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) over 2,5 mio. kr.

 Lovændringer for erhvervsdrivende:

 • nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 10 pct.,
 • implementeret direktiv om en global minimumsbeskatning i dansk ret
 • Ny model for værdiansættelse.
 • Opretholdelse af et forskning- og udviklingsfradrag.
 • Annullering af  den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer (lagerbeskatning).

Status på nyheder og ændringer vedrørende nye ejendomsvurdering

Herudover vil der blive gennemgået 5-6 aktuelle emner, hvor rådgivere typisk har nogle udfordringer, eller hvor Skattestyrelsen aktuelt rejser sager.

 • Problematikken omkring overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående er stadigvæk et tema. Vi mangler at få fastlagt, hvad ”særlige omstændigheder” er. Få en model, hvor du mindsker usikkerhederne.
 • Rette indkomstmodtager er stadigvæk en problemstilling, som rådgiverne skal tage alvorlig, og med den nyeste Højesteretsafgørelse vil det også være et tema.
 • Problemstillingerne omkring erhvervsmæssig virksomhed.
 • Seneste nyt vedrørende virksomheder, der drives i privat regi.
 • Seneste nyt vedrørende aktionærlån – der er kommet et nyt styresignal.
 • Rådgivers ansvar og Skats holdning til dette.

Udvalgte nye afgørelser.

Få indblik i ikke-offentliggjorte afgørelser

Der er en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. For at tegne et mere nuanceret billede af gældende skatteret inddrager underviser derfor ikke-offentliggjort praksis.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med Skattestyrelsen samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

Undervisere

Senior Tax Manager Jørgen Frausing
Se underviserens CV

Senior Tax Manager Jørgen Frausing

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling. Han har en meget betydelig undervisningserfaring.

Advokat(L), partner, TVC Advokatfirma Kasper Kelm Demant
Se underviserens CV

Advokat(L), partner, TVC Advokatfirma Kasper Kelm Demant

Kasper Kelm Demant har siden 2014 undervist i skatteret som ekstern lektor på Københavns Universitet.

Kasper er lovredaktør på Karnovs Lovsamling.

Som advokat bistår han danske og udenlandske virksomheder og personer med rådgivning om skatte- og afgiftssager samt med skatte- og afgiftssager hos domstolene og i det administrative klagesystem.

12. juni 2024
kl. 9.00 - 16.00
Thon Partner Hotel Sorø (tidligere Comwell Sorø Storkro), Abildvej 100, 4180 Sorø
7 lektioner

Kr. 2999,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

                                                 - 12 KB


Også i Folketingssamlingen 2023-2024 er der lagt op til skattelovgivningen ændres flere forskellige steder.

Lovkataloget fra Skatteministeren indikerer 10 nye love/lovændringer, men der kommer helt sikkert flere ændringer, fordi det fremlagte katalog på ingen måde opfylder det regeringsgrundlag, som regeringen offentliggjorde, da den trådte til.

Der mangler stadigvæk indførelse af top-top skat, skattelettelser til dem der tjener mindst og ny model for værdiansættelse m.v. Så kommer der også nyheder på ejendomsområdet, bl.a. indføres en ny kategori ejendomme – NATUR-ejendomme, og hvilken status de får er p.t. ukendt.

Endelig så ser man aldrig en Finanslov, uden at der kommer ændringer på skatteområdet.

Så også i denne Folketingssamling vil der være mange nye regler at forholde sig til.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Dudal Webdesign