T: (+45) 89 34 35 36
BEMÆRK: Dette kursus er afholdt.

Program

En praktisk orienteret, men teoretisk funderet undervisning i emner af stor praktisk betydning for advokater, som rådgiver om og fører sager om ansættelsesforholdets ophør.

Del 1

Typeproblemstillinger forbundet med opsigelse af medarbejdere.

 • Medarbejderens egen opsigelse
 • Arbejdsgiverens opsigelse
 • Særligt om opsigelsesbegrundelsen
 • Betydningen af tidligere advarsler
 • Særligt om lov om forskelsbehandling og øvrige ligebehandlingslove
 • Særligt om tidsbegrænsede ansættelser, deltidsansættelser og særlovsbeskyttelse mod usaglighed ved afskedigelse
 • Kollektive regler om afskedigelse efter overenskomsterne, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter m.fl.
 • Beskyttelse af særlige medarbejderrepræsentanter efter lov, herunder DPO, whistleblowerbeskyttelse, medarbejderrepræsentanter m.fl.
 • Masseafskedigelsesdirektivet og lov om kollektive afskedigelser
 • Stillingsændringer som ligestilles med opsigelse
 • Betydningen af, samt opsigelse af ansættelsesklausuler
 • Rettigheder og pligter i opsigelsesperioden – på begge sider
 • Betydningen af sygdom i opsigelsesperioden
 • Kontraopsigelser
 • Ferie i forbindelse med opsigelser

Del 2

 • Typeproblemstillinger forbundet med bortvisning og ophævelse
 • Funktionæransættelser
 • Ikke lovbeskyttede stillinger
 • Overenskomstbeskyttelse
 • Direktøransættelser
 • Betydningen af ansættelsesklausuler ved berettiget eller uberettiget bortvisning
 • Arbejdstagerens egen ophævelse

Del 3

 • Typeproblemstillinger ved ansættelsesforholdets ophør af generel betydning
 • Forhandling om og koncipering af fratrædelsesaftaler
 • Fritstilling
 • Suspension
 • Virksomhedsoverdragelse og konkurs – opsigelsen af medarbejdere
 • Særligt om elever
 • Særligt om offentlige ansættelsesforhold
 • Reglerne for kumulation
 • Persondatahåndteringen ved ansættelsesforholdets ophør
 • Håndtering af bonusaftaler ved afskedigelse
 • Håndtering af referencer ved afskedigelse
 • Fagforeningers og arbejdsgiverforeningers rolle
 • Procesfora – domstolene, nævn og det fagretlige processystem

 

Underviser

Advokat, ekstern lektor Martin Gräs Lind
Se underviserens CV

Advokat, ekstern lektor Martin Gräs Lind

Martin Gräs Lind er advokat og ekstern lektor i arbejdsret inden for hvilket emne han også har skrevet en ph.d. afhandling. Som underviser og forfatter inden for arbejdsret gennem en længere årrække og som advokat i en række arbejdsretlige sager, har han opnået stor indsigt inden for området.  

17. april 2023
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2699,- excl. moms.

Print programmet

Kurset henvender sig til generalistadvokaten/juristen,som har ansættelsesforhold som et af dine arbejds- og rådgivningsfelter. Det er en opdatering og vedligeholdelse af de mest relevante emner for praktikere inden for området.

 

                                                   - 12 KB    

Hvordan søger jeg?

Du kan søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

HVORDAN HENTER JEG KURSUSMATERIALET?

 • Klik på KURSIST-LOGIN på www.kursusunivers.dk's forside.
 • Udfyld herefter dit brugernavn, som er din mailadresse, og dit password.
 • Du lander nu på din profilside, hvor du klikker på det relevante kursus.
 • På kursussiden klikker du på den seneste (eller eneste) version af kursusmaterialet.
 • Herefter fremkommer de forskellige muligheder for at tilgå materialet,

Du kan typisk downloade kursusmaterialet senest 1 uge før kursusdagen.

Du kan vælge at printe kursusmaterialet eller at benytte det digitalt på din egen pc på kurset. Vælger du sidstnævnte mulighed, kan du fx åbne materialet to gange, dvs. i to vinduer. Herefter kan du i det ene vindue følge underviserens PowerPoint og i det andet fx en lovtekst eller en dom.

Du har mulighed for mod ekstrabetaling at bestille kursusmaterialet leveret i papirform i kursuslokalet. En sådan bestilling skal være os i hænde senest 14 dage før kursusdagen.

Send en e-mail til mail@kursusunivers.dk, hvis du er i tvivl om noget eller har glemt dit password. 

Dudal Webdesign