T: (+45) 82 82 81 81

Program

På dette kursus får du som deltager en introduktion til udbudsreglerne og deres praktiske anvendelsesområde – specielt rettet mod dig, der rådgiver som advokat eller advokatfuldmægtig. Der er tale om et grundkursus specielt rettet mod rådgivere, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med udbudsreglerne eller tidligere har arbejdet med udbudsreglerne, men ønsker at blive opdateret på reglerne i den nye udbudslov og seneste praksis fra Klagenævnet.

Emner er bl.a.

  • De relevante udbudsretlige regelsæt, herunder udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsloven
  • Ordregivere og kontrakter omfattet af udbudsreglerne
  • De relevante tærskelværdier
  • De forskellige udbudsprocedurer, herunder udbud med forhandling
  • Udvælgelses- og tildelingskriterier, herunder håndtering af ESPD
  • Evalueringsmodeller
  • Ukonditionsmæssige tilbud
  • Aktindsigt i forbindelse med udbud
  • Det udbudsretlige klagesystem

Kurset vil i vid udstrækning fokusere på praksis fra Klagenævnet for Udbud og EU-domstolen for derved at give deltagerne en forståelse for, hvad det er for problemstillinger, der i det praktiske udbudsliv giver anledning til udfordringer. Formålet med kurset et at give deltagerne en overordnet forståelse for, hvornår udbudsreglerne finder anvendelse, og hvordan en udbudsprocedure gennemføres i praksis. Endvidere vil deltagerne få et indblik i det udbudsretlige klagesystem og de problemstillinger, der i praksis giver anledning til sager ved Klagenævnet for Udbud.

Underviser

Advokat Martin Stæhr
Se underviserens CV

Advokat Martin Stæhr

Martin Stæhr rådgiver offentlige myndigheder og private virksomheder om udbudsreglerne, herunder i forbindelse med større bygge- og anlægsprojekter og byudviklingsprojekter.

Han har betydelig erfaring med konfliktløsning og konflikthåndtering i forbindelse med større udbudssager og har i den forbindelse ført en lang række sager ved Klagenævnet for Udbud og de danske domstole.

Martin Stæhr er partner i advokatfirmaet Stæhr Schütze Ingemann.

1. november 2021
kl. 9.00 - 16.00
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
7 lektioner

Kr. 2650,- excl. moms.

Tilføj til indkøbskurv Print programmet

Formål:

Kurset retter sig mod dig, der ikke har nogen eller kun begrænset erfaring med udbudsret, men gerne vil bevæge dig ind på området, eller nu og da har behov for et grundlæggende kendskab til udbudsret.

Klik

Klik på en kursustitel for at se programmet.

Du tilmelder dig derefter ved at klikke på Tilføj til indkøbskurv og vælge Tilmeld dig disse kurser, når du har valgt det eller de kurser, du vil deltage i. Herefter modtager du straks pr. e-mail en kursusbekræftelse og en faktura.

Du kan samtidig tilmelde en eller flere kolleger til samme kurser.

Du kan også søge med et stikord efter et emne eller en underviser ved at klikke på søgeikonet øverst til højre på denne eller en anden side.

Kursusmaterialet udsendes ikke før, men udleveres på kurset. Det er en af grundene til, at vi kan holde kursuspriserne helt i bund.

Du kan typisk senest et par dage før et kursus downloade materialet fra kursussiden.

Dudal Webdesign